--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

Ceny SDGs: Hlasujte pro nejlepší projekty, které mění svět

Zvolte vítěze Cen SDGs, prestižního ocenění za udržitelnost a společenskou odpovědnost, které se letos vůbec poprvé uděluje v ČR. Cílem je rozšířit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN a motivovat firmy, neziskové organizace, veřejnou správu i širokou veřejnost k začlenění udržitelnosti do každodenního života.

Ceny SDGs demonstrují ojedinělé partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti a společenské odpovědnosti v ČR, které společně vyhlašují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze.

Zástupci soukromého sektoru a veřejné sféry přihlašovali v průběhu března a dubna do Cen SDGs projekty, které pomáhají naplňovat jeden nebo více Cílů udržitelného rozvoje. Do prvního ročníku Cen SDGs se přihlásilo neuvěřitelných 215 projektů. „Tak veliký zájem o téma, které je v ČR teprve v plenkách, nás velmi překvapil. Původně stanovený cíl, získat pro první ročník 50 projektů, jsme vlastně zčtyřnásobili,” komentuje Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

V druhé polovině dubna vybrala odborná porota složená z řad vyhlašovatelů a mediálních partnerů sedm projektů z kategorie soukromý sektor a sedm projektů z kategorie veřejná sféra, pro které může široká veřejnost hlasovat na webových stránkách www.globalnicile.cz. Veřejné hlasování bude probíhat od pondělí 1. 5. do středy 17. 5. 2017.


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------