Právní odpovědnost orgánů a zaměstnanců/kyň neziskových organizací

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 21.11.2017

čas konání: 09:30 - 12:30

rozsah: 3 hodin

místo konání kurzu: ČCE - Jungmannova 9, Praha 1,

maximální počet účastníků: 20

Zorientujete se ve složité problematice odpovědnosti členů orgánů neziskových organizací za výkon funkce a seznámíte se s hlavními riziky. Také se dozvíte něco o fungování vztahů mezi jednotlivými orgány neziskové organizace navzájem.

kurz je určen pro: zakladatele, personalisty, manažery a členy orgánů neziskových organizací

forma: seminář

lektor: Petr Vít

Obsah kurzu:

  • typy orgánů neziskových organizací – statutární orgány, kontrolní orgány, orgány volené a nevolené
  • péče řádného hospodáře a jak jí dosáhnout
  • odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným výkonem funkce
  • smlouvy o výkonu funkce a jejich specifika
  • vztahy a rozdělení odpovědnosti mezi orgány uvnitř neziskové organizace
  • odpovědnost zaměstnanců za škodu a její omezení
  • odpovědi na dotazy

Co Vám kurz přinese:

Ucelený pohled na typy orgánů neziskových organizací a jejich odpovědnosti.

Cena kurzu

plná cena: 790 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz