Olga Medlíková

fotoMedlíkováPaedDr. Olga Medlíková

Absolventka Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem. Soukromá lektorka a konzultantka, moderátorka veřejných akcí, spolupracuje s Masarykovým ústavem vyšších studií při ČVÚT, přispívá do řady periodik a podílí se na tvorbě různých programů pro školy a nezávislé instituce.

Narozena 1959, pracuje jako lektorka, konzultantka a moderátorka veřejných akcí. Absolvovala Pedagogickou fakultu, obor filozofie, psychologie, český jazyk, kurzy dramatické výchovy, trénink školitelů, kurzy facilitace, mediace a manažerských dovedností a výcviky zaměřené na stres management.

Od roku 1996 pracuje jako soukromá lektorka a konzultantka. Zaměřuje se na výcvik managementu, pracuje na projektech v oblasti neziskové sféry a státní správy.

Mezi témata, která lektoruje, patří: trénink lektorů a konzultantů, osobnostní typologie, prezentační dovednosti, sociální dovednosti (komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání), manažerské dovednosti, společenský a protokolární kontakt a vedení manažerských pohovorů. Specializuje se na trénink mluvčích, argumentaci a rétoriku.

Je autorkou a spoluautorkou knih z oblasti managementu a sociálních dovedností, pravidelně přispívá do řady odborných periodik.

Je nositelkou ceny Osobnost roku 2012 v oblasti vzdělávání dospělých a andragogiky, členkou správní rady Neziskovky.cz a organizace Business and Professional Women.

aktuální kurzy lektora:
Management: Vedení a řízení organizace
Management: Budování týmu a práce s ním

zpět
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz