Rekvalifikační kurz MANAŽER (se zaměřením na finanční řízení neziskové organizace)

typ kurzu: REKVALIFIKACE

Datum konání: 17.5.2017 - 26.10.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 121 hodin

Chcete nebo již začínáte působit na pozici finančního manažera v neziskové organizaci? Potřebujete posílit své dovednosti a kompetence v oblastech finančního plánování, rozpočtů, výkazů, účetnictví, nebo i řízení lidí a hodnocení jejich výkonu? Líbilo by se vám získat aktuální informace od profesionálů ve svých oborech? Předáme vám to nejlepší, co umíme.

kurz je určen pro: manažery, účetní a zájemce, kteří chtějí získat odbornost v oblasti finančního řízení neziskové organizace

motto: „Vědění je poklad, ale praxe je klíč k němu.“ Thomas Fuller

forma: semináře, workshopy, přednášky

lektor: kolektiv lektorů

obsah:

 • Seznámíte se s teorií managementu, s tím, jaké role existují v organizaci, natrénujete si manažerské pohovory,
 • získáte ucelený přehled o procesním a finančním řízení projektů, naučíte se pracovat s logickým rámcem,
 • doplníte si právní minimum (např. náležitosti smluv a povinnosti a práva z nich vyplývající)
 • zorientujete se v základech řízení lidských zdrojů, naučíte se, jak nastavit procesy výběru pracovníků a jak pracovníky motivovat a profesně rozvíjet,
 • zorientujete se v problematice finančního řízení, naučíte se pracovat s finančními výkazy a zjištěnými hospodářskými ukazateli,
 • získáte nové kontakty a budete mít příležitost sdílet svoje manažerské zkušenosti s ostatními účastníky kurzu,
 • získáte přehled o účetních předpisech a potřebě vnitřních směrnic,
 • poznáte systém reverse charge – kdy a jak se uplatňuje,
 • úspěšní absolventi kurzu získají osvědčení o rekvalifikaci.


JAK JE KURZ STRUKTUROVÁN?

Kurz proběhne v období květen 2017 – říjen 2017.
Čeká vás 16 jednodenních až dvoudenních modulů, a to 2x měsíčně.

JAK BUDE KURZ ZAKONČEN?
Písemným testem, vypracováním a obhajobou případové studie.
Prohlédněte si program kurzu.

co Vám kurz přinese:

 • Komplexní přehled v oblasti finančního řízení organizace,
 • nastavení systému finanční kontroly projektu - základní principy vedení odděleného účetnictví,
 • základy právní teorie podle nového občanského zákoníku,
 • nový pohled na roli finančního manažera v týmu,
 • nové kontakty a zkušenosti.


  Garantka kurzu - Ing. Miroslava Nebuželská

  Specialistka na daně a účetnictví v nestátním neziskovém sektoru. Auditorka, členka Komory auditorů ČR, účetní expertka (nejvyšší stupeň systému certifikace účetní profese v ČR), CISA, člen ISACA.

  Poradkyně a školitelka v oblasti účetnictví a daní neziskových organizací. Lektorské činnosti pro neziskový sektor se věnuje zejména ve spolupráci s Fórem dárců a největší českou nadací NROS (Nadací rozvoje občanské společnosti).

  Kromě neziskového sektoru se specializuje na konsolidace dle CAS i IFRS a dále obecně na účetní a daňovou problematiku právnických osob.

  Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii.

   

CENA KURZU

plná cena: 17990 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Víte, že jako zaměstnanec či student se můžete také zdarma vzdělávat?

Stačí se registrovat na svém úřadu práce jako „zájemce o zaměstnání" a vyplnit potřebný formulář k žádosti o rekvalifikační kurz. Vaši žádost posoudí komise a v případě schválení je rekvalifikace úřadem práce po jejím úspěšném absolvování účastníkovi zaplacena.

I zaměstnavatelé mohou své zaměstnance vzdělávat tímto způsobem. Na základě písemné dohody s příslušným Úřadem práce mohou být zaměstnavateli částečně nebo plně hrazeny náklady spojené s realizací rekvalifikace (nikoli náhrada mzdy).

Žádosti zaměstnavatelů o finanční příspěvek na rekvalifikaci zaměstnanců přijímá referát zprostředkování a poradenství Úřadu práce, na kterém je možno obdržet formulář žádosti.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat naši projektovou koordinátorku Martinu Kolmerovou na kolmerova@neziskovky.cz nebo na 730 173 166.

obecné infromace:

JAKÁ JSOU KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ?

 • SŠ vzdělání (maturita)

Cena kurzu zahrnuje 121 výukových hodin, studijní materiály a drobné občerstvení.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 05. 05. 2017

V případě dotazů kontaktujte Annu Sýkorovou na sykorova@neziskovky.cz nebo na 605 276 326.

AKREDITACE: ANO - MŠMT: MSMT-25995/2016-1/645

adresa kurzu:
ČCE - Jungmannova 9, Praha 1,

max. počet účastníků: 20

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz