Zpravodajství

Zpravodajství

Evropské dny handicapu 2015: konference, jarmark i slavnostní večer

Akce a projekty, které odolají času a získají renomé za hranicemi České republiky, stojí vždy za pozornost. Ostrava má to štěstí, že už třiadvacet let hostí Evropské dny handicapu. Unikátní mezinárodní setkání reflektuje aktuální situaci v oblasti sociální péče, zdravotnictví a vzdělávání dětí, mládeže a dospělých s handicapem. Lékaři, pedagogové, sociální pracovníci a další specialisté do moravskoslezské metropole letos přicestují v týdnu od 5. do 8. října.
celý článek
 

Pozvánka k účasti na veletrhu PAMÁTKY 2015

Záleží Vám na obnově kulturního dědictví? Ať už se jedná o kulturní památku, obnovu starých řemesel a tradic, či obnovu strojů a další, máte šanci využít příležitosti a seznámit okolí se svou činností na veletrhu PAMÁTKY. Mezioborový veletrh se uskuteční v Křižíkových pavilonech na pražském Výstavišti v Holešovicích ve dnech 22. – 23. října 2015.
celý článek
 

Evropské dny handicapu - již podesáté bude nevšední činy lidí oceňovat Křišťálový kamínek

Asociace TRIGON vyhlašuje v rámci XXIII. ročníku Evropských dnů handicapu už podesáté prestižní ocenění Křišťálový kamínek. Tímto oceněním chce vyzdvihnout mimořádné činy lidí
s handicapem a zároveň poděkovat těm, kteří problematice dětí, mládeže i dospělých s postižením věnují svůj čas a energii.
celý článek
 

Jací jsme dárci aneb Přispívání na dobročinné aktivity 2015

Jak jsme na tom v České republice s dárcovstvím? Odpověď naleznete v přehledné infografice.
celý článek
 

Poradna Světa neziskovek: Veřejně prospěšný poplatník a odpisy

Veřejně prospěšný poplatník (dále jen VPP) nakoupil auto Mercedes Transporter za 950 000 Kč. Toto auto bylo financováno z 50 % z přijatých darů a z 50 % z vlastních zdrojů. Dary přijaté pro financování tohoto auta byly účtovány MD 221/D 901 (Vlastní jmění).
celý článek
 

České neziskové organizace byly v roce 2014 aktivnější a drží se na třetím místě v mezinárodním srovnání

České neziskové organizace se v roce 2014 ve srovnání s předešlými roky aktivněji zapojovaly do veřejného života a dění ve svých komunitách. Vyplynulo to z mezinárodního hodnocení Americké agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID), jejímž partnerem v České republice je Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).
celý článek
 

Vláda ve středu 29. 7. 2015 projedná Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020

Dokument, který koncepčně a systémově vymezuje politiku státu vůči nestátním neziskovým organizacím, předloží ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a předseda Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Jiří Dienstbier.
celý článek
 

Centrum moderní rehabilitace Ergo Aktiv otevřelo pro osoby po poškození mozku Klub Aktiv

Chcete žít znovu vlastním životem? Už Vás nebaví trávit čas doma? Rádi byste poznali nové lidi? Láká Vás možnost plánovat si svůj čas a aktivity? A hledáte někoho, s kým byste je mohli realizovat?
celý článek
 

Dotazníkové šetření YouSEE na téma sociálního podnikání

Dotazník vznikl v rámci projektu Young Social Enterprises with Young Entrepreneurs, který je realizován za podpory programu ERASMUS+ a probíhá současně i v dalších zemích EU. Na základě výstupů z dotazníkového šetření vzniknou výukové materiály, které budou reflektovat získaná data, a dále budou pořádány veřejné přednášky/semináře.
celý článek
 

Italská Palmová riviéra v září pro seniory za skvělou cenu

<p> <strong> Nezisková organizace Senior fitnes tímto oslovuje ostatní neziskové organizace s nabídkou zájezdu do slunné Itálie za cenu již od 4 200 Kč pro jejich klienty od 50+. </strong> </p>
celý článek
 

Zachování stávající ochrany přírody Natura 2000 - výzva k podpoře

Krušnohorská rašeliniště nebo rybníky na Třeboňsku, vydry či orchidejové louky. To vše (a mnohem více) u nás pomáhají chránit evropská pravidla, jež utvářejí soustavu ochrany přírody Natura 2000. Díky nim v Česku přibývají nové přírodní rezervace, lépe pečujeme o hnízdiště ptáků a do naší krajiny se vracejí vzácná zvířata. Evropští komisaři uvažují, že ochranu přírody razantně oslabí. Občané mají možnost se k plánovaným změnám do 24. 7. vyjádřit.
celý článek
 

Pozvánka na tiskovou konferenci: Značka spolehlivosti pro neziskové organizace

Rada kvality České republiky, Řídící výbor Programu Česká kvalita a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci, na které bude představena nová značka v Programu Česká kvalita – “Spolehlivá veřejně prospěšná organizace”. Tato značka spolehlivosti je zárukou pro dárce, že její držitel nezneužívá věnované peníze na nekalé účely.
celý článek
 

Nadace Sirius vyhlašuje grantové řízení pro rok 2015

<p>tématem grantového řízení je: <strong>Podpora mladistvých při vstupu do samostatného života z náhradní péče</strong>.</p>
celý článek
 

Workshop ČSOB Nadačního programu vzdělání

Letošní novinkou ČSOB Nadačního programu vzdělání je druhé kolo, které se bude věnovat tématu bezpečnost v online prostředí. ČSOB podpoří vybrané projekty celkovou částkou až 1 000 000 Kč.
celý článek
 

Mladí lidé mohou do pátku požádat o grant na svoje aktivity

Nadace Vodafone rozděluje peníze mladým lidem, kteří organizují akce pro veřejnost nebo jakkoli zlepšují život ve svém okolí. Projekty mladých lidí, které získají podporu od veřejnosti pomocí crowdfundingu, dostanou od nadace celkem až 2,5 milionu korun. Přihlášky lze posílat do pátku 28. května 2015.
celý článek
 

Projekt na podporu kvality neformálního vzdělávání vyvrcholí v květnu závěrečnou konferencí

V současné době nabývá na významu úloha neformálního a celoživotního vzdělávání. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut pro další vzdělávání, když ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy realizoval Individuální projekt národní „K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání“. Projektové aktivity skončí v červnu 2015.
celý článek
 

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2015 pro projekty realizované na území okresů Nový Jičín, Frýdek Místek a Karviná

Uzávěrka pro předkládání žádostí byla prodloužena do 30. 4. 2015.

Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro rok 2015, které administruje Nadace Open Society Fund Praha.
celý článek
 

Možná spolupráce se zaměstnavateli prostřednictvím regionálních individuálních projektů ÚP ČR – krajské pobočky pro hlavní město Praha cílené na podporu uchazečů/absolventů v Praze

Regionální individuální projekty zaměřené na cílovou skupinu absolventů ve věku od 18 do 30 let, realizované Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou pro hlavní město Prahu, zajistily k dnešnímu dni pracovní praxi již 331 mladým uchazečům o zaměstnání.
celý článek
 

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání – šance pro děti a mládež

Škola je významné kolbiště pro život člověka, stále více však roste význam neformálních vzdělávacích aktivit pro děti a mládež, kde individuální přístup není pouze fráze, kde je naplňována touha po uznání, pochvale a úspěšnými mohou být i ti, kteří ve škole prospívají hůře.
celý článek
 

Požádejte o grant na projekt neformálního vzdělávání v programu Erasmus+ mládež!

Rádi byste vyjeli jako dobrovolník do zahraničí? Nebo pracujete v neziskové organizaci a chtěli byste získat grant pro podporu projektu zaměřeného na oblast neformálního mimoškolního vzdělávání mládeže? Právě teď je ta nejlepší příležitost! Nejbližší uzávěrka výzvy pro předkládání žádostí o grant v programu Erasmus+ mládež je 30. dubna 2015.
celý článek
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz