fakta

Informace o neziskových organizacích

Neziskovky.cz shromažduje a zveřejňuje důležitá fakta z oblasti neziskového sektoru:

Zpravodajství

Aktuální informace ze světa, ČR i regionů týkající se v širším kontextu všech typů neziskových organizací.

Kalendář akcí

Potřebujete dát vědět o akci, kterou pořádá vaše organizace? Hledáte pro sebe vhodný seminář? V kalendáři neziskového sektoru naleznete informace o pořádaných festivalech, benefičních akcích, seminářích, přednáškách, konferencích, výstavách a jiných akcích. Vyhledávání je možné podle data, regionu a typu pořádané akce. Svou akci si můžete sami jednoduše zaregistrovat.

Neziskový sektor v ČR

Zajímá vás problematika neziskového sektoru v České republice?
Připravujeme aktualizaci informací vzhledem ke změnám. 
Sekce obsahuje základní informace o neziskovém sektoru v ČR, jeho historii, základních typech právních forem organizací a výzkumech týkajících se neziskových organizací a občanské společnosti. Obsahuje i aktualizovanou statistiku počtu nestátních neziskových organizací.

Legislativa

Hledáte základní informace o založení neziskové organizace nebo platných právních předpisech? Potřebujete vzor darovací smlouvy nebo zakládací listiny?
Sekce Legislativa je základním zdrojem informací pro založení a chod neziskové organizace.

 
tisk
 hledej
 

Erasmus+

Poradenská společnost KPMG ČR

Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz