poradenství

Profesionální konzultace pro neziskové organizace

Profesionální konzultace pro neziskové organizace

Neziskovky.cz zprostředkovávají profesionální konzultace s odborníky napříč všemi tématy, které školí v rámci otevřených kurzů. Konzultovat tak můžete v oblastech práva, účetnictví, daní, dále statutární audity, audity pro zvláštní účely (např. při čerpání prostředků z fondů EU), strukturální fondy EU a projektové poradenství neziskových organizací nebo záležitosti kolem marketingu, public relations, sociálních sítí, mimo jiné též fundraisingové strategie, vedení a řízení lidí a po domluvě mnohé další.


Koučing pro pracovníky a manažery NNO

V kariéře, organizaci a osobním životě Vám koučing pomůže dosáhnout mimořádných výsledků. Naučí Vás, jak prohloubit své vlastní schopnosti učení, jak zdokonalit svůj výkon a zlepšit kvalitu života.

Analýza vzdělávacích potřeb (AVP)

Neziskové organizace se již za dobu svého působení naučily více či méně investovat část svých obtížně získaných finančních prostředků do vzdělávání svých pracovníků. Klíčovým problémem je v mnoha případech chybný výběr témat kurzů a školení, popřípadě nevhodný výběr metody vzdělávání. NNO pak mají pracovníky vzdělané v oborech, ve kterých si myslí, že potřebují rozvoj, ale nemají vůbec jistotu, že nevzdělanost v tomto oboru způsobila problematické situace v organizaci. Často se pak stává, že pracovníci následně nejsou schopni získané vzdělání v praxi využít, protože důvod špatného fungování organizace je zcela jinde. Proto je pro každou NNO dobré nejprve projít podrobnou analýzou – tzv. analýzou vzdělávacích potřeb, která přímo ukáže na oblasti v organizaci, kde je potřebný rozvoj a nadefinuje možnou nabídku efektivního vzdělávání. Na základě AVP vznikne kvalitní adresný vzdělávací plán přímo pro danou organizaci. Díky AVP bude organizace vědět, že se skutečně rozvíjí v oblastech, ve kterých potřebuje, a školitelé budou moci efektivně pracovat.

Procesní analýza neziskové organizace - Model PAN®

Na základě porovnání současného stavu vaší organizace s optimálním modelem PAN® obdržíte závěrečnou zprávu s návrhy na zlepšení řízení organizace. Závěrečná zpráva  může velmi vhodně sloužit jako podklad pro strategický plán, pomůže připravit vaši organizaci na realizaci evropských projektů, či na přijetí standardů kvality sociálních služeb. V případě shody obdrží Vaše organizace certifikát dosažené kvality řízení dle Modelu PAN®.

Ceník najdete zde

 
tisk
Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz