poradenství

Odborné konzultace pro neziskové organizace

Odborné konzultace pro neziskové organizace

Nadace Neziskovky.cz zprostředkovává profesionální konzultace s odborníky na témata, která školí v rámci svých otevřených kurzů. Konzultovat tak můžete problematiku projektových žádostí, organizačního uspořádání, vedení a řízení NNO, fundraisingu, marketingu, public relations, projektového řízení, účetnictví, daní, statutárního auditu nebo auditu pro zvláštní účely (např. při čerpání prostředků z fondů EU) a mnohé další.

Konzultace projektových žádostí

Konzultace obsahuje:
- Prostudování a posouzení obsahu rozpracované žádosti nebo jejího konceptu odborným konzultantem
- Konzultace hlavních doporučení k podání úspěšné žádosti (osobní setkání v Praze nebo Skype hovor, v rozsahu do 45 minut)
Cena: 1 210 Kč, dále se účtuje každá započatá hodina.

Konzultaci lze objednat na telefonním čísle 224 239 876 nebo na e-mailové adrese nadace@neziskovky.cz.


Ceník najdete zde

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz