Granty

Grantový kalendář Nadace Neziskovky.cz


Grantový kalendář (GK) je přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a programů, ve kterých mají české neziskové organizace možnost žádat o poskytnutí finančních prostředků na své projekty.

Popis: PDF UKÁZKA GRANTOVÉHO KALENDÁŘE (PDF dokument)

Do Grantového kalendáře zařazujeme všechny nám známé uzávěrky, monitorována jsou především grantová řízení českých i zahraničních nadací, programy Evropské unie, dotační a grantové programy státní správy ČR (ministerstev), samosprávy (krajů, obcí) a ostatní zdroje (velvyslanectví, komerční subjekty apod.).

Informace o datech uzávěrek jsou čerpány ze zdrojů příslušných institucí. Z důvodu jejich častých změn, předběžných či nejednoznačných termínů, doporučujeme ověřovat si data uzávěrek, včetně údajů v bezplatné Databázi informačních zdrojů přímo u jejich vyhlašovatelů.


Jak se stát odběratelem Grantového kalendáře?

Grantový kalendář pro vás připravujeme každých 14 dní. Předplatitelům jej zasíláme e-mailem ve formátu PDF (doporučeným programem pro práci s PDF je Adobe Reader verze 5.0 a vyšší). Členům Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) je Grantový kalendář zasílán zdarma.

Do průvodních e-mailů rozesílky zařazujeme také důležité informace týkající se finančních zdrojů pro neziskový sektor, případně další zajímavosti či pozvánky.

Cena ročního předplatného od 1. 1. 2015 je stanovena na 700 Kč a je snižována kvartálně.

Aktuálně je možno objednat Grantový kalendář na období říjen-prosinec 2015 za cenu 210 Kč.

Formulář pro objednávku Grantového kalendáře na období říjen-prosinec 2015 ZDE

Kontaktní osoba pro objednávky a předplatné:

Hana Kopřivová

T: 224 239 876

E: koprivova@neziskovky.cz


Zveřejnění grantové výzvy - informace pro zadavatele a inzerenty

Do Grantového kalendáře sami zařazujeme údaje o finančních zdrojích pro neziskové organizace, o kterých se nám podaří získat informace. Je možné, že právě o zdroji administrovaném vaší organizací se nám nepodařilo přesné informace zjistit. Pokud jste v Grantovém kalendáři nenašli váš program nebo jsou údaje o něm nepřesné či potřebujete aktualizovat starší výzvy, kontaktuje nás.

Kontaktní osoba odpovědná za obsah Grantového kalendáře:

Pavel Hamada

T: 224 239 876

E: hamada@neziskovky.cz


Nabídka inzertního prostoru v Grantovém kalendáři

Své programy, výzvy nebo pozvánky na akce můžete v Grantovém kalendáři zvýraznit prostřednictvím placené inzerce např. formou umístění banneru, obrázku, či jiného grafického formátu.

Kontaktní osoba pro objednávky inzerce:

Karolina Fialová

T: 224 239 876

E: fialova@neziskovky.cz

 


Partnerem Grantového kalendáře je firma Amos Software.


 

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz