Vzdělávání

Akreditované kurzy

To jsou naše akreditované semináře! Vyberete si? Pokud kurz není aktuálně vypsán, umíme to zařídit. Napište nám.

Jakýkoliv seminář z nabídky akreditovaných kurzů umíme zařídit pro vaší organizaci na klíč.

Seznam akreditovaných kurzů:

Efektivita v sociálních službách
Číslo akreditace: 2017/0033-SP/VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Jana Sladká Ševčíková

Syndrom vyhoření, jeho příznaky a prevence v sociálních službách
Číslo akreditace: 2015/0753 – PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Irena Osvaldová 

Základní principy zvládání stresových situací a prevence syndromu vyhoření zaměstnanců zařízení sociálních služeb
Číslo akreditace: 2015/0375 – PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Irena Osvaldová

Standardy kvality sociálních služeb
Číslo akreditace: 2016/0261-PC/SP/VP
Rozsah: 16 hodin
Lektor: Dagmar Krutilová

Hodnocení pracovního výkonu
Číslo akreditace: 2016/0090-VP 
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Pavel Němeček

Dokumentace v sociálních službách podle standardů kvality sociálních služeb
Číslo akreditace: 2016/0045-PC/SP/VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor:  Jana Sladká Ševčíková

Úvod do Age Managementu
Číslo akreditace: 2015/0605-PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Milada Záborcová

Firemní fundraising
Číslo akreditace: 2015/0814-SP/VP
Rozsah: 16 hodin
Lektor: Pavel Němeček

Time management
Číslo akreditace: 2015/0816-PC/SP/VP/PP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Magdalena Černá

Psychologické techniky v poradenství
Číslo akreditace: 2015/0815-SP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Jana Sladká Ševčíková

Individuální plánování
v pečovatelských službách

Číslo akreditace: 2011/1322-PC/SP/VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Marcela Hauke

Úvod do individuálního plánování
Číslo akreditace: 2012/1409-PC/SP/VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Marcela Hauke

Úvod do standardů kvality
v pečovatelských službách

Číslo akreditace: 2012/0928-PC/SP/VP
Rozsah: 8 hodin
Lektor: Marcela Hauke

 

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz