vzdělávání

Aktuální nabídka vzdělávání

Vzděláváním se Neziskovky.cz zabývají dlouhodobě. Nabízejí širokou škálu témat, která cílí především na management neziskových organizací. Jednodenní a dvoudenní otevřené kurzy a akreditované rekvalifikační kurzy jsou vedeny kvalitními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s danými tématy i s jejich aplikací v prostředí neziskových organizací. Neziskovky.cz usilují o to, aby vzdělávání bylo pracovníkům neziskových organizací poskytováno za dostupnou cenu.

Otevřené kurzy
Jednodenní a dvoudenní vzdělávací kurzy zaměřené na specifická témata. Kurzy jsou určeny zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí především v oblasti fundraisingu, marketingu a PR, vedení a řízení lidí nebo účetnictví, legislativě a sociálních služeb. Účastníci si zde mohou utřídit své poznatky a konfrontovat teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Otevřené kurzy poskytují i prostor pro setkávání pracovníků z různých neziskových organizací, v rámci něhož mohou sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty. Otevřené kurzy bývají často zdrojem nových nápadů, které pak jejich účastníci využívají ve své odborné práci.

Aktuální nabídka otevřených kurzů

Nabídku všech školených témat a přehled lektorů najdete v Katalogu kurzů.

Kurzy s otevřeným termínem

V nabídce také najdete kurzy s otevřeným termínem. Co to znamená? Kurz je vypsán na určité období (např. léto 2016), ale nemá zatím stanoven přesný termín konání - ten bude společně sjednán s přihlášenými účastníky až po naplnění požadované kapacity kurzu.


Vzdělávání na klíč

Kurzy na klíč jsou jednodenní i vícedenní vzdělávací akce na zakázku, přizpůsobené konkrétním potřebám dané organizace. Lektor je v kontaktu s organizací již při přípravě semináře a program přizpůsobuje tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. Semináře na klíč jsou vhodné zejména pro skupiny pracovníků z jedné organizace, kterých se týká společné téma. Nejčastějšími tématy jsou: práce v týmu, strategické plánování, tvorba marketingového nebo fundraisingového plánu apod. Jako kurz na klíč si můžete objednat jakékoli téma z katalogu, vybrané kurzy jsou i s akreditací MPSV. Pokud téma nenajdete v nabídce otevřených kurzů, rádi s Vámi sestavíme obsah kurzu individuálně dle Vašich představ.


Rekvalifikační kurzy
Nadace Neziskovky.cz pravidelně otevírá akreditované rekvalifikační kurzy zaměřené na zvyšování odbornosti pracovníků neziskových organizací.


Akreditované kurzy
V nabídce Nadace Neziskovky.cz najdete jednodenní a dvoudenní akreditované kurzy MPSV.

Ceník služeb najdete zde. 

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz