o nás

Poslání a cíle Nadace Neziskovky.cz

POSLÁNÍ

Nadace Neziskovky.cz je nástupkyní Nadace Auxilia (původně Nadace ICN), která vznikla v roce 1992 jako klíčové informační a vzdělávací centrum s rozsáhlým spektrem servisních aktivit.
Nadace Neziskovky.cz je nadace pro rozvoj a stabilitu neziskových organizací a jejím cílem je profesionalizace těchto organizací.

 

CÍLE

Nadace Neziskovky.cz podporuje finančními příspěvky nebo věcnými dary:

·   vzdělávání lidí v neziskových organizací,

·   síťování neziskových organizací,

·   publikační činnost,

·   propagaci neziskových aktivit. 

Nadace Neziskovky.cz dále:

·   nabízí vzdělávání pro lidi z neziskových organizací,

·   poskytuje poradenství v oblasti finančních zdrojů, práva, účetnictví, daní a managementu

·   pořádá soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou kampaň Žihadlo roku.

Přílohy:

Zakládací listina Nadace Auxilia Pozn.: Probíhá změna názvu a statutu, bude aktualizováno. (Dokument PDF, velikost 95 kB)
Grantová pravidla Nadace Auxilia (Dokument PDF, velikost 54 kb)

 

Poslání a cíle obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz

POSLÁNÍ

Radíme lidem i organizacím a učíme je,  jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně.

CÍLE

Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, a vzdělávacích služeb. Jedná se především o organizaci vzdělávacích kurzů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, správu Katalogu neziskovek, vydávání Grantového servisu a  poskytování odborných konzultací.


HODNOTY

  1. Celorepublikový dosah (45 % Praha a Středočeský kraj, 55 % ostatní kraje)
  2. Dlouhodobá zkušenost v neziskovém sektoru
  3. Záruka kvality a odbornosti - profesionální servis
  4. Komplexnost služeb

Přílohy:

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, o.p.s. (Dokument PDF, velikost 674 kB)

Aktuální výpis z rejstříku obecně prospěšných společností (Dokument PDF, velikost 123 kB)

 
tisk
Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz