o nás

Poslání a cíle Nadace Neziskovky.cz

Nadace Neziskovky.cz je nástupkyní Nadace Auxilia (původně Nadace ICN), která vznikla v roce 1992 jako klíčové informační a vzdělávací centrum s rozsáhlým spektrem servisních aktivit.

Nadace Neziskovky.cz plní funkci tzv. „ressource centra“ pro neziskové organizace v ČR.  Svých cílů dosahuje jednak přímou podporou rozvojových aktivit neziskových organizací a dále poskytováním vzdělávacích, informačních a poradenských služeb pro neziskové organizace a subjekty, které s neziskovým sektorem přicházejí do kontaktu.

CÍLE:

Nadace Neziskovky.cz podporuje finančními příspěvky nebo věcnými dary:

 • vzdělávání lidí v neziskových organizacích,
 • síťování neziskových organizací,
 • publikační činnost,
 • propagaci neziskových aktivit. 

Nadace Neziskovky.cz dále:

 • organizuje semináře, workshopy a rekvalifikační kurzy,
 • zprostředkovává odborné konzultace v oblasti finančních zdrojů, práva, účetnictví, daní a managementu,
 • provozuje informační portál www.neziskovky.cz,
 • vydává elektronický zpravodaj Svět neziskovek,
 • zpracovává grantový kalendář,
 • provozuje internetovou burzu práce,
 • organizujeme soutěž o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku.

DOKUMENTY:

Statut Nadace Neziskovky.cz (dokument PDF)
Grantová pravidla Nadace Neziskovky.cz (dokument PDF)

 

Poslání a cíle obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz

POSLÁNÍ

Radíme lidem i organizacím a učíme je,  jak v neziskovém sektoru pracovat profesionálně.

CÍLE

Mezi hlavní cíle organizace patří profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné spolupráce. Neziskovky.cz jsou otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, a vzdělávacích služeb. Jedná se především o organizaci vzdělávacích kurzů, vydávání elektronického měsíčníku Svět neziskovek, správu Katalogu neziskovek, vydávání Grantového servisu a  poskytování odborných konzultací.


HODNOTY

 1. Celorepublikový dosah (45 % Praha a Středočeský kraj, 55 % ostatní kraje)
 2. Dlouhodobá zkušenost v neziskovém sektoru
 3. Záruka kvality a odbornosti - profesionální servis
 4. Komplexnost služeb

Přílohy:

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz, o.p.s. (Dokument PDF, velikost 674 kB)

Aktuální výpis z rejstříku obecně prospěšných společností (Dokument PDF, velikost 123 kB)

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz