--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

Založení neziskové organizace

Máte nápad a nevíte, jak ho realizovat? Chcete vaše veřejně prospěšné aktivity zastřešit neziskovou organizací? Nevíte, jaká právní forma bude pro Vaše aktivity nejvhodnější? Chcete s někým váš záměr konzultovat?

Přehledné informace o neziskových organizacích v České republice dohledáte v dalších sekcích na našem portálu.

Za kompletní poradenství spojené se založením nové neziskové organizace (všechny právní formy NNO) účtujeme paušální cenu 4.490,- Kč (včetně DPH). Tato cena zahrnuje:

  • úvodní konzultaci v délce 30 minut
  • sestavení zakladatelských dokumentů neziskové organizace (zakládací smlouva, stanovy atd.)
  • sestavení souvisejících dokumentů (čestná prohlášení, souhlas s umístěním sídla, prohlášení správce vkladu aj.)
  • sestavení návrhu na zápis do veřejného rejstříku
  • řešení případných požadavků soudu, budou-li v rámci řízení o zápisu do rejstříku vzneseny
  • související poradenství

Cena nezahrnuje:

  • službu notáře - sepsání notářského zápisu tam, kde jej zákon vyžaduje (nadace)

Nevíte, jaká právní forma bude pro Vaše aktivity nejvhodnější? Chcete s někým váš záměr konzultovat?
Neváhejte a obraťte se na nás: E nadace@neziskovky.cz, M +420 730 517 966


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------