Petr Machálek

fotoMachálek

Vystudoval sociologii a politologii na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde v současné době učí kurzy Fundraising a projektový management, Dotační politiky EU a Základy práce v NNO. V neziskovém sektoru je aktivní od roku 2000.

Působil mj. jako ředitel Hnutí DUHA a ředitel občanského sdružení Ratolest Brno. Spoluzaložil a vedl koalici Za snadné dárcovství, která se zaměřuje na odstraňování bariér v oblasti individuálního fundraisingu.

Od března 2013 je na „volné noze“ jako facilitátor, konzultant a lektor pro české i zahraniční nevládní organizace. Soustředí se na témata spojená s fundraisingem, PR a médii, plánováním a vedením občanských kampaní nebo organizačním rozvojem.  Připravuje a facilituje strategická a fundraisingová plánování i jiné procesy a pomáhá s praktickou realizací fundraisingu.

Je externím spolupracovníkem NESEHNUTÍ Brno, kde se aktuálně podílí na transformačních projektech v Ukrajině a dalších zemích, včetně podílu na získávání finančních prostředků na tyto aktivity. Dále spolupracuje s řadou českých organizací, například Člověkem v tísni, kde lektoruje vzdělávací semináře pro NNO v zemích bývalého Sovětského svazu a podílí se na aktivitách pro organizace na Kubě; Hnutím DUHA jako stálý lektor v rámci Školy občanské iniciativy; Aperiem, Fórem 50 % nebo Životem 90 jako konzultant pro organizační rozvoj a fundraising; Nadací VIA  jako konzultant pro lokální iniciativy v rámci programů Rychlé granty a Rychlá rota.

Působí ve správních radách několika českých NNO a je předsedou Etické komise asociace ekologických organizací  Zelený kruh.

aktuální kurzy lektora:
Jak sestavit dobrou projektovou žádost
Vše důležité o negrantovém fundraisingu aneb Jak na drobné i významné individuální a firemní dárce

zpět
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz