Miroslava Nebuželská

Specialista na daně a účetnictví v nestátním neziskovém sektoru. Auditor, člen Komory auditorů ČR, účetní expert (nejvyšší stupeň systému certifikace účetní profese v ČR), CISA, člen ISACA.

Poradce a školitel v oblasti účetnictví a daní neziskových organizací. Lektorské činnosti pro neziskový sektor se věnuje zejména ve spolupráci s Fórem dárců a největší českou nadací NROS (Nadací rozvoje občanské společnosti).

Kromě neziskového sektoru se specializuje na konsolidace dle CAS i IFRS a dále obecně na účetní a daňovou problematiku právnických osob.

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii.

aktuální kurzy lektora:
Daň z příjmů NO – shrnutí pravidel plus vyplnění přiznání k dani z příjmů za rok 2020 (případová studie)

zpět
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz