Teorie změny aneb Jak plánovat a sledovat náš dopad

typ kurzu: ŘÍZENÍ A VEDENÍ

datum konání: 7.11.2019 - 19.11.2019

čas konání: 09:00 - 15:30

rozsah: 12 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 20

Něco je potřeba udělat, aby se situace naší cílové skupiny (z)měnila k lepšímu. Ale co přesně? Jaká změna je zapotřebí a jak jí dosáhnout? Nebo máme roky existující službu a nejsme si jisti, zdali skutečně ještě plní svůj účel? Potřebujeme získat odstup a podívat se na logiku našich intervencí? Právě k tomu nám pomůže teorie změny!

Teorie změny je nástroj, který nám umožňuje rozkrýt, jak dosáhnout změny, o kterou usilujeme. Zaměřuje se na to, jakých výsledků musíme dosáhnout a za jakých předpokladů se to může podařit. Díky práci na teorii si můžeme uvědomit a rozhodnout, co má být naší úlohou a na jaké aktivity potřebujeme partnery. Teorie změny, kterou si vypracujeme, je užitečným podkladem pro strategické plánování a rozhodování, a také pro sledování dopadu naší práce.

Kurz je pořádán ve spolupráci s Impact Academy.

kurz je určen pro: Vedení neziskových organizací, střední management i pracovníky v přímé práci s cílovou skupinou - 2 účastníci/ice z 1 organizace (důležitá je práce v týmu během workshopu).

forma: Workshop

lektor: Lenka Medalová a Barbora Komberec Novosadová

Obsah kurzu:

 • Úvod do nástroje teorie změny – co je to teorie změny, k čemu se využívá, její význam pro plánování i sledování dopadu a pro komunikaci, jak díky ní přistoupit k řešení komplexních problémů – případové studie, příklady, práce ve skupinách
 • Analýza problému a práce s evidencí – rozpoznáme problém, na který se vaše organizace snaží reagovat - koho se týká, jak je rozsáhlý, jaké jsou jeho příčiny, jak k jeho řešení přistoupili jiní
 • Tvorba teorie změny pro vaši organizaci/projekt – definujeme si dopad vaší práce a zmapujeme jednotlivé výsledky, kterých je nutné dosáhnout, abychom dopad naplnili či zvětšili
 • Definice předpokladů a partnerů ke spolupráci – jaké předpoklady je třeba splnit, aby bylo možné změny dosáhnout, s kým na tom spolupracovat a kdo může být klíčovým partnerem na cestě ke změně
 • Testování teorie změny – jak to vidí kolegové, klienti či důležití stakeholdeři? Popišme jim logiku našeho dopadu a získejme od nich cennou vazbu
 • Jak sledovat náš dopad – jak poznáme, zda se změna děje či ne? Co nám pomůže vidět, zda se výsledky naší práce dostavují či nikoli? Vytvoříme si sadu smysluplných ukazatelů změny a seznámíme se s možnosti jejich sledování
 •  

Co Vám kurz přinese:

 • Budete uvedeni do způsobu práce s nástrojem teorie změny
 • Osvojíte si základy analýzy problému i práce s evidencí
 • Vytvoříte si teorii změny pro organizaci/projekt
 • Vytvoříte si logiku svého dopadu
 • Otestujete teorii změny a získáte k ní zpětnou vazbu
 • Určíte smysluplné ukazatele změny a způsoby jejich sledování
 •  

Cena kurzu

plná cena: 5490 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Kurz je určen pro 2 účastníky/ice z 1 organizace (důležitá je práce v týmu během workshopu). Jméno druhé/ho účastníka/ice vložte v objednávce do poznámky.

První část kurzu se koná 7.11., druhá navazující část kurzu 19.11.2019

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte e-mailem OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školicí prostory v Nadaci Neziskovky.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz