Strategické plánování v neziskovce

typ kurzu: ŘÍZENÍ A VEDENÍ

datum konání: 26.3.2020

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: ČCE - Jungmannova 9, Praha 1,

maximální počet účastníků: 12

Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost organizace je prokazatelně z 80 % závislá na správných strategických rozhodnutích. Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezi operativním (krátkodobým) a strategickým řízením organizace a vysvětlení důležitosti strategického plánování v neziskové organizaci.

kurz je určen pro: Pro všechny, kdo mají odpovědnost za řízení neziskové organizace nebo její části.

forma: Seminář/workshop

lektor: Ing. Pavel Němeček

Obsah kurzu:

  • Strategické myšlení a řízení
  • strategické  plánování – co to je?
  • metody a přístupy strategického plánování
  • analýza situace v organizaci (historie, současný stav, vnitřní a vnější podmínky, vize a poslání organizace)
  • kam jdeme - aktualizace poslání, kritické faktory růstu, dlouhodobé cíle organizace
  • volba strategie, krátkodobé cíle, akční plán, realizační kroky, vyhodnocování.

Co Vám kurz přinese:

Seznámíte se:

  • se základními principy směřujícími k dlouhodobé udržitelnosti organizace a jejímu efektivnímu dlouhodobému řízení
  • se základními kroky při tvorbě strategického plánu
  • s praktickou aplikaci nástrojů strategického plánování na příkladech z praxe.

Cena kurzu

plná cena: 1390 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu e-mailem obdržíte OSVĚDČENÍ Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školicí prostory v Nadaci Neziskovky.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz