Daň z příjmů NO – shrnutí pravidel plus vyplnění přiznání k dani z příjmů za rok 2019 (případová studie)

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 19.2.2020

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 60

Cílem kurzu je shrnout pravidla pro výpočet daňové povinnosti neziskové organizace s upozorněním na různá specifika a na případové studii ukázat přípravu a sestavení přiznání k dani z příjmů neziskové organizace.

kurz je určen pro: Všechny nestátní i státní neziskové organizace

forma: Seminář

lektor: Miroslava Nebuželská

Obsah kurzu:

V první části kurzu budou shrnuta pravidla týkající se stanovení daňové povinnosti neziskové organizace z pohledu daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO). Ta se zejména týkají:

  • definice veřejně prospěšného poplatníka
  • předmětu daně z příjmů
  • osvobození příjmů
  • snížení základu daně
  • práce s přijatými dary

Teoretický výklad bude doplněn modelovými příklady zahrnujícími posouzení různých transakcí z pohledu daně z příjmu včetně jejich promítnutí do přiznání.

Nakonec pak bude zadána případová studie s údaji o výnosech a nákladech neziskové organizace (údaje z účetnictví). Ta bude společně řešena nejdříve formou přípravy podkladů pro DPPO, tedy sestavení podkladu, který je dostatečný pro doložení výpočtu daňové povinnosti. Následně budě vyplněn formulář pro přiznání k DPPO. Případová studie bude řešena pro různé druhy neziskových organizací.

Co Vám kurz přinese:

  • Získáte teoretický rámec pro stanovení daňové povinnosti z pohledu DPPO,
  • Znalosti ihned uplatníte v modelových situacích,
  • Naučíte se sami vyplnit formulář pro přiznání k DPPO včetně všech specifik pro neziskové organizace.

Cena kurzu

plná cena: 1390 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu e-mailem obdržíte OSVĚDČENÍ Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školicí prostory v Nadaci Neziskovky.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz