A2, o.s.

poslední aktualizace: 8. 08. 2013 09:59zpět na přehled
Základní údaje
A2, o.s.
právní forma Občanské sdružení
zařazení dle oboru Kultura, umění a komunikace
- vydavatelství
region Hl.m.Praha
anotace / poslání organizace A2 je nezávislý kritický čtrnáctideník, který reflektuje kulturu v co nejširším pojetí, tedy včetně společenského dění a politiky. Vychází každou druhou středu a má 32 stran novinového formátu.Svým obsahem i přístupem se A2 snaží vytvářet alternativu k hlavnímu proudu, jehož specifika zároveň kriticky reflektuje. Publikované texty mají akademické zázemí, ale zároveň punkový přístup – pro A2 píší nejen respektovaní publicisté, literáti, výtvarníci, hudebníci a akademičtí pracovníci, ale také aktivisté, začínající autoři, studenti nebo výrazné osobnosti společenského a kulturního dění.
Hlavní snahou redakce je pojímat kvalitní živé umění v kontextu – ostatních druhů umění, aktuální světové tvorby a společenských fenoménů. Jsme přesvědčeni o tom, že není možné vnímat kulturu odděleně od společenského dění. Podobně se nebráníme ani politickým tématům, která jsou dokladem hlubšího kulturně-společenského pnutí. Pídíme se po dílech, tématech a tendencích, které vystihují naši současnost citlivěji, přesněji, rychleji a dráždivěji, než nám to často bývá milé.
Ádvojka vznikla v říjnu 2005 a do prosince roku 2008 vycházela jako týdeník. Název A2 je zkratka adresy architektonicky i atmosférou podivuhodné redakce v Americké ulici 2 v Praze na Vinohradech, původního redakčního sídla. Název vymysleli (dnes už v nejasném podílu) tehdejší grafik Marek Naglmüller a tehdejší redaktor Jiří Cieslar.
A2 je vydávána občanským sdružením A2 o.s. a není napojena na žádnou politickou stranu, firmu ani zájmovou skupinu. Vyjadřuje tak pouze názory redaktorů a spřízněných autorů.
Počátkem roku 2012 zahájila A2 pravidelnou sérii koncertů, filmových projekcí, performancí, autorských čtení A2+, v rámci níž jsou jednou za dva týdny uváděni tvůrci z českého i zahraničního uměleckého okraje.

Dlouhodobě se také věnujeme problematice památkové péče. Letos v květnu jsme díky podpoře nadace Open society fund iniciovali uměleckou akci Oživte si barák, jejímž cílem je upozornit veřejnost i média na špatný stav památkově chráněných domů a způsob, jakým je v současnosti řešena problematika ochrany chátrajících objektů, ponechaných svými majiteli na pospas.

Společně s nakladatelstvím Lipnik také pořádáme knižní jarmark Knihex, na němž se představují nezávislé časopisy a malá nakladatelství.

Od roku 2011 A2 v letních měsících spolupořádá hudební festival Obří krtek, který se koná v Siřemi.

V roce 2012 A2 poprvé chystá hudební festival Kontrapunkt.

A2 s partnery (Goethe Institut Praha, Heinrich Böll Stiftung, Polský institut, Maďarské kulturní středisko v Praze, České centrum Mezinárodního PEN klubu) pořádá od roku 2009 sympozium o vztahu literatury, ostatních uměleckých druhů a společnosti, nazvané Pod vlivem literatury?.

A2 v roce 2007 organizovala mezinárodní esejistickou soutěž Essay it!; od roku 2007 do roku 2009 spolupořádala hudební festival Stimul.
IČO 27046257
DIČ CZ27046257
adresa Americká 703/2
12000
město Praha 2
tel. 222510205
email urbanova@advojka.cz
url www.advojka.cz
facebook https://www.facebook.com/Advojka?fref=ts
skype
icq
 
Údaje členů AVPO ČR
Organizace není členem AVPO ČR.
 
plátce DPH NE
Podvojné účetnictví NE
audit organizace** NE
 
registrace k poskytování služeb
 
201220112010
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2012
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2011
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2010
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

upravit záznam (pouze pro správce záznamu)
zpět na přehled
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz