Centrum podpory podnikání Praha o.s.

poslední aktualizace: 29. 01. 2013 16:01zpět na přehled
Základní údaje
Centrum podpory podnikání Praha o.s.
právní forma Občanské sdružení
zařazení dle oboru - rovné příležitosti
- osobní asistence
- zaměstnanost a práce
region Hl.m.Praha
anotace / poslání organizace Občanské sdružení Centrum podpory podnikání Praha vzniklo v roce 2009 s cílem podporovat růst odborné vzdělanosti a rozšiřovat nabídku vzdělávání pro podnikatele a jejich zaměstnance. Cílem je kultivace podnikatelského prostředí v ČR prostřednictvím profesního a dalšího vzdělávání zaměstnanců a podpory speciálních zaměstnaneckých nástrojů a opatření vedoucích k realizaci nových pracovních míst, zejména pro osoby zdravotně nebo sociálně znevýhodněné. Snahou občanského sdružení je vyvíjet takové aktivity, které formou profesního a dalšího vzdělávání, formou různých poradenských a jiných podpůrných služeb povedou ke zvyšování kvalifikace a obecně konkurenceschopnosti zaměstnanců a zároveň k vytváření nových kvalifikovaných pracovních míst. Za tímto účelem sdružení připravuje aktivity jak pro klienty na straně potenciálních zaměstnanců, tak navázalo dialog se zaměstnavateli a dalšími klíčovými partnery v oblasti zaměstnanosti (Hospodářská komora hl. města Prahy, HK ČR, úřady práce).
IČO 22825495
DIČ 22825495
adresa K náhonu 987/6
19800
město Praha 9
tel. +420312610103
email cppp@cppp.cz
url http://www.cppp.cz/
facebook
skype
icq
 
Údaje členů AVPO ČR
Organizace není členem AVPO ČR.
 
plátce DPH NE
Podvojné účetnictví NE
audit organizace** NE
 
registrace k poskytování služeb
 
201220112010
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2012
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2011
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ ÚDAJE ROK 2010
výnosy celkem
(částka)
--
 
vlastní příjmy**
(pouze % bez částky)
--
 
EU fondy
(pouze % bez částky)
--
 
státní dotace
(pouze % bez částky)
--
 
firemní dárci
(pouze % bez částky)
--
 
individuální dárci
(pouze % bez částky)
--
 
nadační zdroje
(pouze % bez částky)
--
 
ostatní
(pouze % bez částky)
--
 
náklady a jejich specifikace:
  celková částka --
  mzdy (pouze %) --
  ostatní (pouze %) --
 
hospodářský výsledek --
 
Součet tří nejvyšších ročních mezd v organizaci (včetně odvodů) --
 

počet zaměstnanců organizace
(přepočet na plné úvazky)
--
 
počet hodin odpracovaných dobrovolníky --
 

upravit záznam (pouze pro správce záznamu)
zpět na přehled
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz