Fakta o NNO

Studie a výzkumy NO


V této sekci najdete výsledky a závěrečné zprávy veřejně přístupných výzkumů a studií zaměřené na neziskový sektor a neziskové organizace. Pokud disponujete zajímavými studiemi, výzkumnými zprávami nebo podobnými druhy informací, můžete nás kontaktovat, rádi tyto informace zveřejníme

Dárcovství: 

Dárcovství v číslech

Rok: 2011; Autor: Ing. Markéta Řežuchová, Ph.D; Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Dárcovství v očích veřejnosti

Rok: 2009; Autor: Ing. Marie Hladká, Ing. Tereza Šinkyšíková; Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Dárcovství a filantropie firem a individuálních dárců

Rok: neuveden; Autor: Mgr. Pavlína Kalousová; Zdroj: Úřad vlády ČR

Dobrovolnictví:

Studie o dobrovolnictví

Rok: 2014; Autor: PhDr. Jiří Tošner; Zdroj: Úřad vlády ČR

Ekonomická hodnota dobrovolnictví: Adra ČR za rok 2013

Rok: 2013; Autor: Ing. Jakub Dostál, Ing. Marek Vyskočil; Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Historie a současnost dobrovolnictví v ČR

Rok: 2010; Autor: Mgr. Karolina Krátká, Mgr. Helena Pernicová a další; Zdroj: Za sebevědomé Tišnovsko

Fundraising:

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů:

Rok 2015

Rok: 2015; Zdroj: Úřad vlády ČR

Rok 2014

Rok: 2014; Zdroj: Úřad vlády ČR

Rok 2013

Rok: 2013; Zdroj: Úřad vlády ČR

Rok 2012

Rok: 2012; Zdroj: Úřad vlády ČR

Vlastní zdroje NNO a jejich výdělečná a podnikatelská činnost, vývoj, stav a trendy

Rok: 2014; Autor: Ing. Jan Kamenický; Zdroj: Úřad vlády ČR

Analýza vlivu dotací poskytovaných ze státního rozpočtu NNO v oblasti kultury

Rok: 2013; Autor: neuveden; Zdroj: Za Česko kulturní

Metody fundraisingu v ČR - léto 2008

Rok: 2008; Autor: Deborah Edward; Zdroj: Nadace Neziskovky.cz

Současný stav fundraisingu v neziskových organizacích

Rok: 2003; Autor: Market vision; Zdroj: Spiralis

Legislativa:

Studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním neziskovým organizacím do roku 2020, týkající se vývoje legislativy

Rok: 2014; Autor: JUDr. Lenka Deverová; Úřad vlády ČR

Legislativní prostředí pro činnost církví a náboženských společností

Rok: 2007; Autor: Ing. František Svoboda, Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Analýza participace NO na legislativním procesu v České republice

Rok: 2007; Autor: Fórum dárců, Zdroj: Fórum dárců

Další studie:

Mapa české společnosti z hlediska občanské angažovanosti

Rok: 2005; Autor: PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D.; Zdroj: Centrum občanského vzdělávání

Zastřešující organizace v neziskovém sektoru v České republice: situace, témata a návrhy opatření

Rok: 2014; Autor: Tereza Pospíšilová; Zdroj: Úřad vlády ČR

Profesionalizace NNO a lidské zdroje, návrhy opatření

Rok: 2014; Autor: Jiří Vrzáček; Zdroj: Úřad vlády ČR

Sociální podnikání

Rok: 2014; Autor: Ing. Marek Vyskočil; Zdroj: Úřad vlády ČR

Transparentnost organizací občanské společnosti

Rok: 2012; Autor: Pavel Bachman; Zdroj: Univerzita Hradec Králové

Specifika řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích a neziskových organizacích

Rok: 2007; Autor: Lucie Václavková,Lenka Švecová, Václav Smrčka, Kateřina Krejčíková; Zdroj: Vysoká škola ekonomická

Vzdělávací potřeby v pražských NO

Rok: 2007; Autor: Nadace Neziskovky.cz; Zdroj: Nadace Neziskovky.cz

Ekonomické výsledky NO v oblasti vzdělávání v roce 2005

Rok: 2006; Autor: Ing. Zuzana Prouzová; Zdroj: Centrum pro výzkum neziskového sektoru

Neziskové organizace na cestě do EU

Rok: 2005; Autor: Nadace Open Society Fund Praha; Zdroj: Nadace Open Society Fund Praha

Společenská odpovědnost firem

Rok: 2004; Autor: Jana Trnková; Zdroj: European Business Campaign for Corporate Social Responsibility

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz