Konzultace

Konzultace pro neziskové organizace

1. Založení neziskové organizace

Máte nápad a nevíte, jakou formou ho realizovat? Nevíte, jaká právní forma neziskové organizace pro vás bude nejvhodnější? Potřebujete konzultovat svůj záměr s právníkem?

Cena: od 5.590,- Kč* (včetně DPH)

*cena závisí na zvolené právní formě a na jazyce, v němž je konzultace poskytována

Co balíček obsahuje?

 • úvodní konzultaci s právníkem (30 minut)
 • sestavení zakladatelských dokumentů neziskové organizace (zakládací smlouva, stanovy atd.)
 • sestavení souvisejících dokumentů (čestná prohlášení, souhlas s umístěním sídla, prohlášení správce vkladu aj.)
 • sestavení návrhu na zápis do veřejného rejstříku
 • řešení případných požadavků soudu, budou-li v rámci řízení o zápisu do rejstříku vzneseny
 • související poradenství

Cena nezahrnuje:

 • službu notáře - sepsání notářského zápisu tam, kde jej zákon vyžaduje (nadace)

Chcete si objednat balíček založení NNO?

2. Balíček vzorových smluv pro NNO

Potřebujete dát do pořádku smlouvy, které běžně používáte? Nechte si všechno připravit naším zkušeným právníkem. Balíček obsahuje smlouvy upravené na míru potřebám neziskových organizací a zahrnuje hodinovou konzultaci, abyste byli schopni hned použít smlouvy v praxi.

Cena: 2.990,- Kč (včetně DPH)

Které smlouvy balíček obsahuje?

 • Darovací smlouva finanční i věcný dar
 • Smlouva o reklamě (sponzorská smlouva)
 • Smlouva o dílo (vč. licenční smlouvy pro nehmotná díla)
 • Příkazní smlouva
 • Dohoda o provedení práce
 • Dohoda o pracovní činnosti
 • Pracovní smlouva
 • Smlouva o poskytnutí příspěvku (pro nadační fondy, nadace)

Chcete si objednat balíček vzorových smluv pro NNO?

3. Odborné konzultace

Nevíte si rady v jiné oblasti vaší práce? Ozvěte se nám, poradíme vám a nebo se vás pokusíme propojit s vhodným odborníkem.

Cena za 1 hodinu konzultace: 1.190,- Kč (včetně DPH), účtuje se každá započatá půlhodina.

Chcete si objednat konzultaci?

Ceny jsou platné od 30. 5. 2019.

Podmínky poskytování konzultací platné od 13. 5. 2020

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz