Vzdělávání

Otevřené kurzy

Kurzy a workshopy jsou určeny zejména těm, kteří si chtějí jednorázově zvýšit úroveň svých znalostí. Utřídíte si své poznatky a konfrontujete teorii s praxí pod vedením zkušených lektorů. Otevřené kurzy poskytují i prostor pro setkávání pracovníků z různých neziskových organizací, v rámci něhož můžete sdílet své zkušenosti a navazovat nové kontakty.

Naše kurzy pokrývající širokou škálu témat z oblastí:

  • Fundraising, marketing, PR
  • Legislativa, účetnictví
  • Osobnostní rozvoj
  • Řízení a vedení
  • Sociální služby

Kurzy jsou vedeny kvalitními lektory, kteří mají praktické zkušenosti s daným tématem i s jeho aplikací v prostředí neziskových organizací.


Aktuální nabídka otevřených kurzů.


Jak se na kurz přihlásit?

Pokud máte zájem o některý z nabízených otevřených kurzů, vyplňte závaznou přihlášku na našem webu http://www.neziskovky.cz/kurzy/.

Na každou doručenou přihlášku reagujeme automaticky zaslaným potvrzením o přijetí přihlášky. Následně vždy reaguje asistent vzdělávání buď zasláním potvrzení o registraci účastníka na kurz, nebo zasláním instrukcí jak postupovat v případě plné kapacity kurzu. Potvrzení o vaší registraci na kurz vám pošleme e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce.

Co dělat, když je kurz obsazen?

Pokud je kurz naplněn, neváhejte se přihlásit jako NÁHRADNÍK. V případě velkého zájmu, se snažíme navyšovat kapacitu kurzů. Jakožto náhradník budete informován/a o dalším termínu kurzu, pokud kapacita navýšena nebude.

A ještě byste měli vědět

Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.

Nadace Neziskovky.cz si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.

Nadace Neziskovky.cz se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

Výstupem kurzu je OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz. Pro jeho získání je zapotřebí absolvovat minimálně 80% z celkové hodinové dotace kurzu.


Potřebujete poradit s kurzem? Nevíte, jak se přihlásit? Kontaktujte nás:

e-mailem: nadace@neziskovky.cz
telefonicky: +420 730 517 966

 

PODMÍNKY ÚČASTI NA OTEVŘENÝCH KURZECH NADACE NEZISKOVKY.CZ

Platební podmínky

Účastnický poplatek uhradíte bankovním převodem na náš účet číslo 107-8833350247/0100 (Komerční banka, a.s.) na základě faktury, kterou Vám pošleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce, a to týden před konáním kurzu společně s pozvánkou na kurz.

Storno podmínky

Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.

Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu kurzy@neziskovky.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno bez zbytečného odkladu.

Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.

Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.

Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora otevřených kurzů.

Reklamační řád

Zákazník má právo podat dodavateli reklamaci/stížnost na všechny kurzy konkrétně na: způsob výuky lektora, obsah kurzu, organizaci kurzu.

Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na e-mailem na adresu nadace@neziskovky.cz.

Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka, adresu, číslo objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace/stížnosti.

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.

Dodavatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka.

Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2015.
 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz