Vzdělávání

Další informace a obchodní podmínky

Co dělat, když je kurz obsazen?

Neváhejte se přihlásit jako NÁHRADNÍK. V případě velkého zájmu se snažíme navyšovat kapacitu kurzů. Jakožto náhradník budete informován(a) o dalším termínu kurzu, pokud kapacita navýšena nebude.

A ještě byste měli vědět, že:

 • Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci zabezpečují i hradí sami.
 • Nadace Neziskovky.cz si vyhrazuje právo na změnu lektora, data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů.
 • Nadace Neziskovky.cz se zavazuje, že veškeré změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.
 • Po skončení kurzu od nás dostanete OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu, které vám pošleme na e-mail. Pro jeho získání je zapotřebí absolvovat minimálně 80 % z celkové hodinové dotace kurzu.

Podmínky účasti na kurzech Nadace Neziskovky.cz

Platební podmínky

Účastnický poplatek uhradíte bankovním převodem na základě faktury, kterou vám pošleme na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce 14 dní před konáním kurzu. Splatnost faktury je 7 dní. Pokud faktura nebude uhrazena do konce splatnosti, vaše přihláška bude zrušena a místo na kurz se uvolní pro další zájemce.

Storno podmínky

 • Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.
 • Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu kurzy@neziskovky.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno v nejbližší době.
 • Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do 7 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tomto případě vám bude poplatek vrácen v plné výši.
 • Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
 • Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.
 • V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka je tento účastník z kurzu omluven. V každém případě je nutné o neúčasti informovat koordinátora otevřených kurzů.

Reklamační řád

 • Zákazník má právo podat dodavateli reklamaci/stížnost na všechny kurzy konkrétně na: způsob výuky lektora, obsah kurzu, organizaci kurzu.
 • Reklamaci/stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na e-mailem na adresu nadace@neziskovky.cz.
 • Písemná reklamace musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka, adresu, číslo objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace/stížnosti.
 • Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost kvalifikována jako reklamace/stížnost.
 • Dodavatel je povinen reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka.
 • Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti v daném kurzu a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2015.

 
tisk
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz