Děti na cestě k finanční gramotnosti


Mnoho dětí má už v průběhu 1. stupně ZŠ možnost nakládat s financemi. Starší žáci a studenti SŠ jsou často konfrontováni se situací vyrovnávat se ostatním. Důsledkem bývají neuvážená finanční rozhodnutí, která mnohdy negativně ovlivňují vstup do dospělosti. REMEDIUM Praha nyní přichází se sérií videí, jejich cílem je zvýšení finanční gramotnosti u dětí.

Za podpory ČSOB se v REMEDIUM Praha o.p.s. zrodil projekt s názvem Rozpoznáš včas dluhovou past?, jehož účelem je zvýšení finanční gramotnosti dětí a mladých lidí, kteří stojí před osamostatněním. Náplní jsou čtyři vzdělávací animovaná videa, která poukazují na rizika spojená s neuváženým nakládáním s penězi.

První díl s názvem Tablet je již na světě. Nosným tématem je nákup nového technického zařízení, na které mladý student finančně nedosáhne. V rámci diskuse se svým bratrem analyzuje vzniklou situaci a pokouší se najít vhodné řešení. „Dlouhodobě se zabýváme vzděláváním dětí a dospívajících v dluhové problematice. Témata na animovaná videa jsme vybírali na základě potřeb dané cílové skupiny, která jsme identifikovali na seminářích jim určených. Děti mají audiovizuální formát v oblibě, věříme, že naše videa přinesou kýžený efekt,“ doplňuje Mgr. Kristýna Schreilová, vedoucí projektu Rozpoznáš včas dluhovou past?. Další díly videí budou k dispozici během pár dní a nabídnou vhled do problematiky podpisu smluv na ulici, rizik jízdy bez platné jízdenky a rozvinou téma brigád.

Zdroj: REMEDIUM Praha, o.p.s.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz