Konzultace projektových žádostí


Rádi byste dostali váš projekt do předepsaných políček? Trochu v projektové žádosti plavete? Řadu úspěšně vypracovaných žádostí už máme na za sebou – nebojte se využít naše zkušenosti. Společně se na váš záměr podíváme, ať jste na začátku nebo už máte žádost rozpracovanou. Bez doporučení k úspěšnému podání vás odejít nenecháme.

Potřebujete co nejlépe zpracovat grantovou žádost? Ale nemáte na to zrovna dostatek kapacity nebo si na to z nějakého důvodu netroufáte? V tom případě můžete sáhnout po externím odbornících s dlouholetými zkušenostmi a téměř stoprocentní úspěšností podaných grantových žádostí.

Nebo si chcete být jisti, že vámi zpracovaná grantová žádost je co nejlepší a bude mít u hodnotitelů maximální šanci na doporučení k podpoře? Nechte si na ni tedy zpracovat „hodnocení nanečisto“. Získáte zpětnou vazbu, a hlavně konkrétní doporučení k vyladění vaší žádosti.

Nadace Neziskovky.cz spolupracuje v oblasti konzultací grantových žádostí s dlouholetým lektorem a konzultantem Petrem Machálkem.

Jak to probíhá, co se od vás bude očekávat a jak je to finančně?
Varianta A – zpětná vazba k vámi vypracované grantové žádosti

Jak to obvykle probíhá?

 • Krok 1. Vy nám zašlete vámi vypracovanou grantovou žádost, včetně rozpočtu a odkazy na vyhlášenou grantovou výzvu.
 • Krok 2. My projdeme veškeré materiály ke grantové výzvě a vámi vypracovanou žádost a následně vypracujeme zpětnou vazbu, respektive návrhy vylepšení, doplnění, změn apod.
 • Krok 3. Společná schůzka nebo skype (obvykle 20-40 minut), kde námi navržené doporučení okomentujeme a vysvětlíme. Toto je nabízená možnost, kterou nemusíte využít.
 • Krok 4. Vy už jen dáte dohromady formální náležitosti a grantovou žádost včas a v pořádku odevzdáte.
 • Krok 5. Společná radost z podpořeného projektu.

Finanční náročnost

Podrobná zpětná vazba na již připravenou grantovou žádost před jejím odevzdáním (s konkrétními podněty, návrhy na změny apod.) - hodnotitelská zpráva „nanečisto" - 3,5 - 6 tisíc na projekt (v závislosti na jeho délce, složitosti apod.), jednorázově, bez nároku na další odměnu.

Potřebujete více informací nebo si chcete objednat přímo konzultaci? Ozvěte se nám na email nadace@neziskovky.cz nebo na telefonní číslo +420 730 517 966.

Varianta B – vytvoření / podíl na vytvoření základní kostry projektu

Jak to obvykle probíhá?

 • Krok 1. Na základě vybrané grantové výzvy sepíšete velmi stručný projektový záměr (pár vět o zamýšleném projektu/aktivitách, který/é byste chtěli financovat), abychom si byli jisti, že se do vybrané výzvy hodí. Případně je možné to udělat ještě předtím, než se nějaká konkrétní výzva vybere / najde.
 • Krok 2. Proběhne osobní (preferujeme) nebo skype schůzka (1-2 hodiny), kde dáme dohromady základní kostru projektu – východiska, konkrétní cíl, základní aktivity a výstupy a hrubý rozpočet.
 • Krok 3. My základní kostru projektu následně necháme maličko uležet, vyladíme ji a předáme vám v konečné podobě.
 • Krok 4. Na vás už potom bude základní kostru rozepsat do kompletní projektové / grantové žádosti. Následně můžete využít varianty A (popsáno výše).
 • Krok 5. Společná radost z podpořeného projektu.

Finanční náročnost

Vytvoření základní kostry projektu přijde obvykle na 6-10 tisíc (na základě časové náročnosti, případných cestovních nákladů apod.), bez nároku na další odměnu.

Potřebujete více informací nebo si chcete objednat přímo konzultaci? Ozvěte se nám na email nadace@neziskovky.cz nebo na telefonní číslo +420 730 517 966.

Varianta C – kompletní zpracování grantové žádosti

Jak to obvykle probíhá?

 • Krok 1. Na základě vybrané grantové výzvy sepíšete velmi stručný projektový záměr (pár vět o zamýšleném projektu/aktivitách, který/é byste chtěli financovat), abychom si byli jisti, že se do vybrané výzvy hodí.
 • Krok 2. My projdeme veškeré materiály ke grantové výzvě, abychom uzpůsobili samotnou grantovou žádost maximálně na míru uzávěrce.
 • Krok 3. Proběhne osobní nebo skype schůzka (1-2 hodiny), kde dáme dohromady základní kostru projektu – východiska, konkrétní cíl, základní aktivity a domluvíme co bude od vás potřeba za odborné podklady  (přeci jen jste na vaši práci největší odborníci vy, my to umíme skvěle zpracovat do podoby grantové žádosti).
 • Krok 4. Zpracujeme veškerou obsahovou podobu grantové žádosti na základě grantového formuláře. Během zpracování se vás občas na něco vyptáme, případně požádáme i o nějaké doplňující podklady.
 • Krok 5. Společně dáme dohromady rozpočet tak, aby byl úplný a přiměřený.
 • Krok 6. Vy už jen dáte dohromady formální náležitosti a grantovou žádost včas a v pořádku odevzdáte.
 • Krok 7. Společná radost z podpořeného projektu

Finanční náročnost

A1) 1 % z celkové žádané sumy rozpočtu (minimálně však 8 tisíc, maximálně 13,5 tisíce) po odevzdání žádosti; 2,75-3 % z přiklepnuté částky v případě úspěšné žádosti do 2 týdnů od obdržení první splátky grantu (minimálně však 37,5 tisíce, maximálně 90 tisíc), finální procenta jsou vždy v závislosti na situaci a záleží i na poměru složitosti formuláře a výše rozpočtu. 

NEBO

A2) 1,75 % z celkové žádané sumy rozpočtu po odevzdání grantové žádosti (minimálně však 25 tisíc, maximálně 70 tisíc) bez nároku na další odměnu.

Potřebujete více informací nebo si chcete objednat přímo konzultaci? Ozvěte se nám na email nadace@neziskovky.cz nebo na telefonní číslo +420 730 517 966.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz