Další informace a obchodní podmínky

Co dělat, když je kurz obsazen?

Pokud je kurz naplněn, neváhejte se přihlásit jako NÁHRADNÍK(ICE). V případě velkého zájmu se snažíme navyšovat kapacitu kurzů. Jako náhradník(ice) budete informován(a), pokud se na kurzu uvolní místo.

A ještě byste měli vědět, že:

  Součástí poplatku za kurz jsou studijní materiály a malé občerstvení. Případné ubytování a stravování si účastníci(ice) zabezpečují i hradí sami.

  Nadace Neziskovky.cz si vyhrazuje právo na změnu lektora(ky), data a místa konání nebo úplné zrušení kurzu z organizačních důvodů. Takové změny budou dány přihlášeným zájemcům včas na vědomí. V případě změny termínu konání kurzu účastník(ice) dostane možnost zúčastnit se kurzu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za kurz v plné výši.

  Výstupem kurzu je OSVĚDČENÍ o absolvování kurzu, které vám pošleme na e-mail. Pro jeho získání je zapotřebí absolvovat minimálně 80 % z celkové hodinové dotace kurzu.

Podmínky účasti na otevřených kurzech Nadace Neziskovky.cz

Platební podmínky

Účastnický poplatek bude uhrazen bankovním převodem na základě faktury, kterou vám pošleme na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce zpravidla 30 dní před konáním kurzu. Splatnost faktury je 14 dní. Pokud faktura nebude uhrazena do data její splatnosti, vaše přihláška bude zrušena a místo na kurzu se uvolní pro další zájemce.

Obchodní podmínky

  Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.

  Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu kurzy@neziskovky.cz. Potvrzení o přijetí e-mailu vám bude zasláno co nejdříve.

  Odhlášení z kurzu bez poplatku lze provést nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu.

  Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 14 kalendářních dnů před jeho konáním, bude vám účtováno 50 % z ceny kurzu. Zrušíte-li svou účast na kurzu později než 7 kalendářních dnů před jeho konáním, případně se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován účastnický poplatek v plné výši.

  Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka(ici).

  V případě doložení potvrzení o pracovní neschopnosti přihlášeného účastníka(ice) je tento účastník(ice) z kurzu omluven a bude mu vrácen účastnický poplatek v plné výši. V každém případě je nutné o neúčasti co nejdříve informovat koordinátorku vzdělávání.

Reklamační podmínky

  Máte právo podat reklamaci/stížnost na: způsob výuky lektora(ky), obsah kurzu, organizaci kurzu.

  Reklamaci/stížnost je třeba uplatit písemně do 3 pracovních dnů od skončení kurzu, a to e-mailem na adresu nadace@neziskovky.cz.

  Reklamace/stížnost musí obsahovat: jméno a příjmení zákazníka(ice), adresu, číslo objednávky (variabilní symbol uvedený v pokynech k platbě), popis předmětu reklamace/stížnosti, jinak k ní nebude přihlíženo.

  Reklamace/stížnost bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Kompetentní osoba prověří předmět reklamace/stížnosti a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10. 7. 2019.

 
zpěttisk
 
Nadace Neziskovky.cz
Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7 - Letná
e-mail: nadace@neziskovky.cz