Burza práce Nadace Neziskovky.cz

ŘEDITEL/KA DOMOVA SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (DSPH)

datum zadání: 11.04.2019
organizace: Židovská obec v Praze
pozice/obor: Sociální práce, zdraví
ohodnocení:
lokalita: Praha
kontakt: vesela@kehilaprag.cz
url: http://kehilaprag.cz
POPIS:
ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITEL/KA
DOMOVA SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (DSPH)
POŽADAVKY:

• vysokoškolské vzdělání v magisterském programu, sociální nebo zdravotnická oblast výhodou
• odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let na manažerské pozici podmínkou
• praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb) či zdravotní oblasti výhodou
• znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
• dobrá znalost pracovně – právních předpisů
• velmi dobré komunikační, prezentační, organizační a řídící dovednosti
• strategické myšlení a flexibilita
• vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce
• odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
• pozitivní vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma
• kladný vztah k seniorům
• pokročilá znalost práce na PC
• aktivní znalost anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:
• jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční podpis
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců
• motivační dopis
• koncepce rozvoje DSPH zaměřená na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj zařízení v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu
• poskytnutí referencí
• podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
• aktuální fotografii
Přihlášku, která nebude obsahovat všechny výše uvedené povinné náležitosti, má zadavatel právo vyřadit z procesu výběrového řízení.

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 31. 5. 2019 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz