--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

Podporují nás

Děkujeme všem dárcům, partnerům a dobrovolníkům, kteří nás podpořili a sdále podporují.

Hlavní partneři

 


Nadace ČEZ

 

Nadace ČEZ podpořila v roce 2016 naši Nadaci částkou 100 000 Kč prostřednictvím grantového programu Podpora regionů za účelem realizace projektu "Vzdělávání neziskových organizací".


 


ČSOBlogo

Spolupráce s ČSOB trvá už od roku 2007. ČSOB byla tradičně hlavním partnerem soutěže o nejlepší veřejně prospěšnou reklamní kampaň Žihadlo roku. Jde o jedinou soutěž, která se specializuje přímo na veřejně prospěšnou reklamu a hodnotí nejen její kreativní zpracování, ale také schopnost zadavatelů reklamu zviditelnit.

V roce 2017 ČSOB podpořila rozvoj aktivit a optimalizaci služeb Nadace.


Nadace Karla JanečkalogoNKJ

Nadace Karla Janečka v roce 2014 podpořila připravu podkladů pro tvorbu nového webového portálu www.neziskovky.cz, který za dobu své existence zastaral v celé řadě úrovní. V roce 2017 prošla Nadace redesignem a spustila samostatnou aplikaci Grantový diář, která měla být původně součástí nadačního portálu.

V roce 2017 Nadace Karla Janečka podpořila rozvoj aktivit a proces optimalizace služeb Nadace.


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------