--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

Nadace Karla Janečka nastartuje váš jedinečný projekt!

Vymysleli jste projekt, který řeší inovativním způsobem společenský problém z oblasti vzdělávání nebo aktivní občanské společnosti? Máte odvahu ho zrealizovat? Chcete si nejdříve vyzkoušet, zda bude váš projekt úspěšně fungovat? Nadace Karla Janečka Vám nabízí možnost zúčastnit se šestidenního akcelerátoru s názvem #třidvajedna dílna. Přihlašování probíhá od 22. 2. do 5. 3.

Tento program si klade za cíl ověřit životaschopnost projektů v počáteční fázi. V rámci #třidvajedna dílny budete mít možnost spolupracovat se zkušenými mentory. Zúčastní se například Zdeněk Hornych (CEO SOCIFI.com), Silke Horáková (Albatros), Petr Škyřík (KISK), Zdeněk Štěpánek (Koučink Akademie), Milan Pařil (Jihomoravské inovační centrum)a další.

 

Minulých ročníků se účastnily například projekty Papírna, Na Ovoce nebo I am coach.

Přihlásit se můžete od 12.2. do 5. března 2018 na www.nadacekj.cz


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------