--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

9. 11. proběhne Konferenční den neziskových organizací

Ve čtvrtek 9. listopadu se v Praze koná Konferenční den neziskových organizací. Ten zaštiťuje odborné konference NEZISKOVÝ SEKTOR V ROCE 2018 a TRANSPARENTNÍ LOBBING. Obou konferencí se zúčastní v aktivních i pasivních rolích zástupci státní správy, jednotlivých neziskových organizací, odborníci i politici. Pro účast je nutná registrace na webu pořadatele.

Na konferenci „Neziskový sektor v roce 2018“ se bude diskutovat o aktuálních tématech v oblasti neziskového sektoru, zejména o aktuální situaci „ mezi dvěma vládami“, o výhledu na další období očima odpovědných úředníků Úřadu vlády. Na programu budou také praktické informace, týkající se na příklad smluv o dlouhodobé spolupráci nebo podnikatelských aktivitách neziskového sektoru.

Cílem konference „Transparentní lobbing“ je otevřít otázkou, co je lobbing neziskového sektoru, zda je tato aktivita NNO pozitivní či negativní jev a zda škodí či posiluje prestiž neziskového sektoru. Pořadatelem Dne po neziskový sektor je Unie zaměstnavatelských svazů a Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

Program a možnost přihlásit se najdete na webu UZS.

Zdroj: UZS


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------