--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Neziskovky ---------

Zákon o sociálním podnikání jde do finále

15. května vláda schválila věcný záměr zákona o sociálním podnikáním. Zákon má legislativně vymezit pojem sociální podnikání a upravit činnost těchto podniků. Získání statusu sociálního podniku má firmám s alespoň 30 % zaměstnanců ze znevýhodněných podmínek přinést jasné výhody.

Zákon o sociálním podnikání nebude vytvářet novou právní formu, pouze stanoví znaky, které bude muset splňovat podnikající fyzická nebo právnická osoba, která bude chtít získat a využívat status sociálního podniku, resp. integračního sociálního podniku, a případných výhod z tohoto statusu plynoucích," uvedl v předkládací zprávě z července 2016 ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka.

Přípravě nového zákona jsme se věnovali ve Světě neziskovek už v únoru 2016.

Zdroj: Vláda ČR - aktuálně


 
--------- TISK ZE STRÁNEK www.neziskovky.cz © Nadace Neziskovky ---------