Milada Záborcová

fotoZáborcováPhDr. Milada Záborcová, Ph.D.

Absolventka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v oborech český jazyk a literatura, francouzština, s rozšířeným studiem pedagogiky a psychologie pro učitele, na FFUK rovněž vystudovala doktorský filologický obor dějiny české literatury a literární teorie.

Zaměřuje se na výukovou činnost v oblasti komunikace a rétoriky, českého jazyka a literatury a francouzského jazyka. Lektoruje  semináře a kurzy zaměřené na mezilidskou komunikaci, techniku mluveného projevu, řešení konfliktních situací, neverbální komunikaci, normy oficiálního sdělování, prezentaci, asertivní dovednosti a obranné techniky proti   stresu a manipulaci.

Věnuje se pedagogické a přednáškové činnosti zaměřené na literární historii, teorii a vzájemné průsečíky literatury a výtvarného umění. V návaznosti na svoji doktorskou práci se zabývá interdisciplinárním pojetím problematiky smrti a umírání v literatuře a filozofii, vyučuje na gymnáziu, pořádá přednášky a školení pro veřejnost, mládež i seniory, přispívá do odborných periodik, spolupracuje s oblastí státní správy, školství i se soukromými subjekty.
zpět
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz