Petr Vít

fotoVítMgr. Petr Vít
Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo. Problematice neziskového sektoru se věnuje od roku 2005. Kromě poskytování lektorských/konzultačních služeb pracuje též jako právník pro obecně prospěšnou společnost Neziskovky.cz a Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR. Ve spolupráci s těmito organizacemi se podle svých sil podílí na tvorbě nové legislativy – „velká novela“ zákona o obecně prospěšných společnostech, připomínky k novému občanskému zákoníku, v současnosti pak zákon o veřejně prospěšnosti nebo novelu zákona o daních z příjmů. Pravidelně publikuji odborné články v měsíčníku SVĚT NEZISKOVEK.
zpět
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz