Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2018 a novinky pro rok 2019

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 15.1.2019

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 60

Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2018? Jak sestavit účetní závěrku nebo přehledy za rok 2018 a na co si při sestavování dát pozor?Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2018? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaká je situace s evidencí tržeb u neziskové organizace? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, daních či v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2019?

kurz je určen pro: Finanční manažery, účetní a další ekonomické pracovníky neziskových organizací, účetní firmy a samostatné účetní pracující pro neziskovou sféru, daňové poradce, auditory.

forma: Seminář

lektor: Miroslava Nebuželská

Obsah kurzu:

  • Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2018, novinky 2019
  • Účetnictví v roce 2018

- účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2018 – struktura, vzory
- jak vykázat hlavní a vedlejší činnost
- jak vykazovat přijaté dary a dotace

  • Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2018 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.)
  • Daň z příjmů v roce 2018 a novinky pro rok 2019
- veřejně prospěšný poplatník
- jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků
- jaké příjmy NNO jsou osvobozené
- jak zdaní NNO přijaté dary
- jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití

  • Bezúplatné x úplatné příjmy – darování, sponzoring, reklama, benefiční prodeje předmětů,….
  • Jiné daňové povinnosti ve stručnosti se zaměřením na novinky pro rok 2019 – silniční daň, DPH
  • Evidence tržeb v neziskových organizacích – stav 2018 a vývoj pro rok 2019

Co Vám kurz přinese:

Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva,  a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

Cena kurzu

plná cena: 1390 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz