Základy DPH pro plátce/neplátce

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 22.11.2018

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 6 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 30

Školení je určeno pro veškeré nestátní neziskové organizace z řad plátců i neplátců DPH. V průběhu školení bude probrána problematika DPH specifická pro neziskový sektor, a to s důrazem na uplatňování DPH v rámci obchodování se zahraničím, vybraná osvobozená plnění a uplatňování nároku na odpočet. Posluchači budou seznámeni s různými pohledy finanční správy, platných výkladů a ustálené judikatury.

kurz je určen pro: Účetní, manažery a členy orgánů neziskových organizací

forma: Seminář

lektor: Tomáš Doležel

Obsah kurzu:

  • Základní informace o aktuálním stavu legislativy v oblasti DPH
  • Ekonomická versus neekonomická činnost
  • V jakých případech musí i neplátce odvést DPH (služby typu reklamy Facebook apod.)
  • Kdy se nezisková organizace stane plátcem DPH
  • Uplatňování reverse-charge mechanismu
  • Místo plnění při prodeji či nákupu zboží – v tuzemsku, EU, třetí země
  • Místo plnění při poskytování či přijetí služeb – v tuzemsku, EU, třetí země
  • Činnosti specifické pro neziskové organizace (pronájem, sociální služby, vzdělávání, sportovní činnost, organizace koncertů, výstav) a možnosti osvobození od DPH
  • Zvláštní režimy DPH
  • Odpočet v poměrné výši, odpočet v krácené výši (práce s koeficientem)

Co Vám kurz přinese:

Kurz vás seznámí s uplatňováním DPH u neziskových organizací – plátců DPH. Vysvětlí možnosti osvobození u činností vykonávající NNO a související práci s koeficienty u nároku na odpočet. Také vás seznámí s uplatňováním DPH u neziskových organizací – neplátců DPH, upozorní na povinnosti vztahující se i na neplátce DPH a shrne podmínky vedoucí k plátcovství.

Cena kurzu

plná cena: 1390 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz