Strategické plánování v neziskové organizaci

typ kurzu: ŘÍZENÍ A VEDENÍ

datum konání: 13.3.2018

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 15

Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost organizace je prokazatelně z 80% závislá na správných strategických rozhodnutích.

kurz je určen pro: Pro všechny, kteří mají odpovědnost za řízení neziskové organizace, nebo její části.

forma: seminář/workshop

lektor: Pavel Němeček

Obsah kurzu:

  • Strategické myšlení a řízení,
  • strategické  plánování – co to je?,
  • metody a přístupy strategického plánování.
  • analýza situace v organizaci (historie, současný stav, vnitřní a vnější podmínky, vize a poslání organizace),
  • kam jdeme - aktualizace poslání, kritické faktory růstu, dlouhodobé cíle organizace,
  • volba strategie, krátkodobé cíle, akční plán, realizační kroky, vyhodnocování.

Co Vám kurz přinese:

Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezi operativním (krátkodobým) a strategickým řízením organizace a vysvětlení důležitosti strategického plánování v neziskové organizaci.

Cena kurzu

plná cena: 1390 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - ANO - 10%

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte elektronické OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz