Strategické plánování v neziskové organizaci

typ kurzu: ŘÍZENÍ A VEDENÍ

datum konání: 15.6.2017

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

maximální počet účastníků: 16

Dlouhodobá udržitelnost a úspěšnost organizace je prokazatelně z 80% závislá na správných strategických rozhodnutích. Kurz je zaměřen na vysvětlení rozdílů mezi operativním (krátkodobým) a strategickým řízením organizace a vysvětlení důležitosti strategického plánování v neziskové organizaci.

kurz je určen pro: manažery NNO, členy správních rad.

motto: "Plán je NIC, plánování VŠECHNO!"

forma: seminář / workshop

lektor: Pavel Němeček

Obsah kurzu:

  • Strategické myšlení a řízení,
  • strategické  plánování – co to je?,
  • metody a přístupy strategického plánování.
  • analýza situace v organizaci (historie, současný stav, vnitřní a vnější podmínky, vize a poslání organizace),
  • kam jdeme - aktualizace poslání, kritické faktory růstu, dlouhodobé cíle organizace,
  • volba strategie, krátkodobé cíle, akční plán, realizační kroky, vyhodnocování.

Co Vám kurz přinese:

Seznámíte se:
  • se základními principy směřujícími k dlouhodobé udržitelnosti organizace a jejímu efektivnímu dlouhodobému řízení,
  • se základními kroky při  tvorbě strategického plánu,
  • s praktickou aplikaci nástrojů strategického plánování na příkladech z praxe.

Cena kurzu

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz