Rétorika

typ kurzu: OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

Datum konání: 24.5.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 7 hodin

Seminář má za úkol představit rétoriku jako živou záležitost v praxi. Je zaměřen na řečnickou pohodu, osvojení technik dýchání, uvolnění mluvidel a gest i zpracování trémy. Pomocí praktického nácviku (cvičení, her či ukázek projevů) seznámí posluchače se zásadami správného mluvení, využitím slovní zásoby, zapojením těla do projevu řečníka na veřejnosti. Každý posluchač dostane materiály shrnující veškeré informace.

kurz je určen pro: všechny, kteří se potřebují prezentovat.

motto: Naučte se mluvit tak, aby ostatní rádi poslouchali.

forma: interaktivní seminář

lektor: Jana Rychterová

obsah:

 • uvolňovací techniky, základy mimoslovní komunikace (gestika, mimika, pohyb, vzhled)
 • techniky dýchání, význam respirace, praktická cvičení
 • práce s hlasem, výrazové prostředky, nácvik a hry
 • práce se slovní zásobou, rétorické minimum
 • práce s pomůckami, ukazování, gesta
 • praktická cvičení, nácvik prezentace, rozbor

co Vám kurz přinese:

 • získáte sebejistotu a řečnické pohodu v mluvním projevu
 • najdete jistotu, že můžete poutavě promluvit na veřejnosti
 • poznáte rétoriku jako živou záležitost v praxi
 • osvojíte si techniky dýchání, mluvidel a gest
 • naučíte se zpracovat trému

CENA KURZU

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz