Účetnictví neziskové organizace v příkladech

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

Datum konání: 15.5.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 7 hodin

Chcete se praktickou cestou naučit, jak vést účetnictví neziskové organizace? V rámci kurzu účastníci budou na základě zadaných konkrétních případů z praxe neziskových organizací provádět konkrétní účetní zápisy.

kurz je určen pro: účetní, které vedou nebo se chystají vést účetnictví neziskové organizace, znalost základů účetnictví je podmínkou.

motto: "Est rerum omnium magister usus. – Praxe je učitelkou všech věcí."

forma: Praktické příklady – zadání a řešení, otázky a odpovědi z praxe

lektor: Jan Černý

obsah:

V rámci kurzu účastníci budou na základě zadaných konkrétních případů z praxe neziskových organizací provádět konkrétní účetní zápisy. Příklady jsou zejména zaměřeny na:
  • přijaté dary – peněžní, nepeněžní, provozní, investiční, účelové, neúčelové,...
  • přijaté dotace ze zdrojů EU, ze zdrojů státního rozpočtu nebo z jiných zdrojů
  • prodej předmětů v dražbě, aukci,...
  • výroba předmětů v pracovní dílně a jejich prodej
  • dlouhodobý majetek – technické zhodnocení, odepisování
  • opravy účtování minulých let
Součástí materiálů pro účastníky je zadání jednotlivých příkladů i řešení všech těchto příkladů. Neziskové organizace, pro které jsou příklady relevantní jsou zejména spolky – občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, církevní organizace, svazy a jiné typy sdružení, ale i další nestátní organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání.

co Vám kurz přinese: Kurz Vám na konkrétních případech z praxe neziskových organizací ukáže možné způsoby promítnutí těchto případů do účetnictví neziskové organizace a objasní, který postup je vhodný v tom kterém případě.

CENA KURZU

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz