Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU

typ kurzu: FUNDRAISING, MARKETING, PR

Datum konání: 10.5.2017 - 11.5.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 14 hodin

Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu vám pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací.

kurz je určen pro: začínající projektové manažery, pracovníky neziskových organizací a všechny, kdo chtějí získat základní informace o přípravě dotovaných projektů.

motto: "Projekt není slohová práce."

forma: seminář

lektor: Jan Horký

obsah:

 • Zásady projektového plánování a řízení
 • Postup při přípravě projektu
 • Cíle, výstupy a aktivity projektu
 • Sestavení rozpočtu a harmonogramu projektu 
 • Aktuální dotační zdroje
 • Financování projektů ze strukturálních fondů EU, výhled na období 2014-2020
 • Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí
 • Hodnocení žádostí o dotaci
 • Specifika projektů ve strukturálních fondech EU
 • Logický rámec, analýza rizik projektu

co Vám kurz přinese:

 • Osvojíte si nebo prohloubíte znalosti o projektovém plánování
 • Dozvíte se informace o dotačních příležitostech pro veřejně prospěšné organizace
 • Posílíte dovednosti v sestavování rozpočtu a dalších kapitol grantových žádostí

REFERENCE:

„Vzhledem k obsahu, časové dotaci a rozsáhlosti tématu kurz přinesl očekávané informace. Jsem spokojená.“

Ing. Veronika Schwarzová, Diecézní charita ostravsko-opavská

"Kurz byl veden profesionálně a prakticky a to se mi velice líbilo. Vše co jsem se dozvěděla, ve své práci využiji. Díky kurzu jsem si spoustu věcí objasnila." 


Bc. Michaela Turoňová, Diecézní charita ostravsko- opavská 

"Výborně koncipovaný kurz, zodpovědný přístup lektora. Mám po kurzu vyjasněno mnoho nejasností ohledně žádostí o dotace a už nemám strach z byrokratické náročnosti žádání o evropské dotace."

Ing. Ivana Petrová, Montessori Písek

CENA KURZU

plná cena: 2290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz