Zvládněte emoce v krizových a vypjatých situacích

typ kurzu: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Datum konání: 2.5.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 7 hodin

Kurz Vám pomůže získat základní představu o tom, co se s námi děje a jak máme reagovat v situacích, které nás potkávají nečekaně, nebýváme na ně připraveni a často pro nás znamenají vysokou zátěž. Podíváme se společně, co se odehrává ve vnitřním světě nás i dalších zúčastněných, jak můžeme dobře a účinně vést krizový či jinak obtížný rozhovor. Společně budeme pracovat na tom, abychom lépe rozuměli emocím ve vypjatých a zátěžových momentech a pracovali s nimi tak, abychom jich dokázali využít pozitivním způsobem, který povede ke šťastnému, rychlému a účinnému řešení krizového dění.

kurz je určen pro: Pracovníky sociálních oblastí, pedagogické pracovníky a vychovatele, účastníky dobrovolnických aktivit i všechny zájemce o podoby psychosociální pomoci lidem, kteří se ocitli ve vypjaté životní situaci.

motto: "Zachovat klid se daří lépe tehdy, víme-li, co máme dělat…"

forma: interaktivní seminář

lektor: Milada Záborcová

obsah:

 • přehlednost a vyhodnocení zátěžové situace
 • typy a druhy krizových situací
 • postupy při řešení krizového vývoje události
 • emoce v krizi a jak na ně
 • empatie a vyjádření pochopení ve vypjaté komunikaci
 • vedení obtížného rozhovoru s člověkem zasaženým krizovou událostí

co Vám kurz přinese:

 • rozbor a postižení specifik krizové komunikace
 • nástin hlavních zásad pro jednání v krizové či zátěžové situaci
 • přiblížení a zpřehlednění toho, co se v nás odehrává a jak přirozeně reagují lidé během zátěžových situací
 • práce s emocemi v krizovém dění
 • rozvoj empatického porozumění při vedení obtížných rozhovorů
 • video trénink zapojení paměti pro lepší zvládání zátěžové či krizové situace

CENA KURZU

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz