Právní minimum manažera neziskovky

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

Datum konání: 6.4.2017
Čas konání: 09:30 - 15:30
rozsah: 6 hodin

Provoz úspěšné neziskové organizace se neobejde bez kvalitních smluv a dohod. Kurz Vám pomůže v orientaci mezi jednotlivými typy smluv a jejich náležitostmi, a to celé ve vztahu k novému občanskému zákoníku. Kurz Vám rovněž objasní vztah mezi organizací a jejími orgány a odpovědnost členů těchto orgánů za výkon svých funkcí. Určeno každému, kdo nechce z nové právní úpravy předčasně zešedivět, ne-li ještě něco horšího.

kurz je určen pro: členové orgánů, manažeři a vedoucí pracovníci NNO

motto: „Neznalost neomlouvá!“

forma: seminář

lektor: Petr Vít

obsah:

  • úvod – seznámení, očekávání
  • typy neziskových organizací – stručný přehled a základní rysy
  • jednání za právnickou osobu, odpovědnost orgánů právnické osoby za řádný výkon funkce
  • základy smluvního práva, právní jednání a jejich náležitosti
  • základní typologie smluv k praktickému využití v NO
  • uzavírání smluv obecně včetně doporučení a identifikace nejčastějších chyb

co Vám kurz přinese:

Získáte povědomí o:
  • důležitých základních náležitostech právních jednání
  • smlouvách a dalších právních jednáních v běžném provozu organizace
  • typech neziskových organizací a jejich základních odlišnostech
  • jednání za právnickou osobu a zpřísněné odpovědnosti jejích orgánů za řádný výkon funkce ve světle nového občanského zákoníku

CENA KURZU

plná cena: 990 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz