Dokumentace v sociálních službách podle Standardů kvality sociálních služeb - AKREDITACE MPSV

typ kurzu: SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Datum konání: 3.4.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 8 hodin

Interní předpisy, vnitřní směrnice, metodiky, řády… Najděte si cestu spletí organizačních předpisů, naučte se nastavit systém vedení dokumentace sociální služby. Kurz vás seznámí s povinnostmi ohledně vedení dokumentace dle zákona o sociálních službách a zákona o ochraně osobních údajů. Získáte podporu pro zavedení flexibilní a praktické dokumentace sociálních služeb ve své organizaci. Naučíte se vytvořit životaschopný systém manažerského informačního prostředí v organizaci práce pro cílovou skupinu registrované sociální služby. Zbavíte se zbytečných „papírů“!

kurz je určen pro: vedoucí a metodické pracovníky sociálních služeb, registrovaných v systému sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. v aktuálně platném znění.

motto: "Kam jsme to jen napsali?"

forma: seminář

lektor: Jana Sladká Ševčíková

obsah:

  • Úvod – seznámení, očekávání.
  • Mapování systému vedení dokumentace v organizaci.
  • Požadavky na vedení dokumentace vyplývající ze zákona o sociálních službách – vývojový diagram.
  • Formy a druhy dokumentace – interní předpisy, vnitřní metodiky, směrnice, rozhodnutí ředitele, příkaz ředitele, apod.
  • Právní prostředí pro vedení dokumentace a praxe – osobní a citlivé údaje uživatelů služby, zaměstnanců organizace.
  • Vedení dokumentace ve vztahu k jednotlivým Standardům kvality sociálních služeb – zejména ve vztahu ke STD 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14 a 15.
  • Závěr, praktické dotazy.

co Vám kurz přinese: Přiblíží Vám možnosti a rozsah  plánování, zavádění, samotnou tvorbu i správu kompletní dokumentace v systému sociální služby. Budete umět využít právní, etické, administrativní i odborné  požadavky týkající se zaznamenávání a zveřejňování praktických, osobních a důvěrných informací při realizaci sociální služby.

REFERENCE:

"Komunikace s lektorkou byla na jedničku s hvězdičkou. Oceňuji její vstřícný přístup, podávání konkrétních informací a pomoc s řešením našich problémů se službou. Konkrétní dotazy k jednotlivým situacím a potřebám byly zodpovězeny v plném rozsahu." 


- Mgr. Jaroslava Biolková, DiS, Farní charita Litoměřice

CENA KURZU

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

AKREDITACE: ANO - MPSV: 2016/0045-PC/SP/VP

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 16

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz