Hodnocení pracovního výkonu - AKREDITACE MPSV

typ kurzu: FUNDRAISING, MARKETING, PR

Datum konání: 22.6.2017
Čas konání: 09:30 - 16:30
rozsah: 8 hodin

Cesta k průběžnému zlepšování vede přes hodnocení pracovního výkonu. Osvojíte-li si tuto manažerskou dovednost, přínos zaznamenají nejen vaši zaměstnanci, ale i organizace jako celek. Na kurzu získáte náměty k vytváření hodnotících kritérií a naučíte se posílit objektivitu hodnocení tím, že do něj zapojíte celý tým.

kurz je určen pro: Ředitele NO, manažery NO; těm, kteří v NO hodnotí výkon svých podřízených

motto:

forma: seminář

lektor: Pavel Němeček

obsah:

  • Typy hodnocení
  • Fáze přípravy a realizace systému hodnocení způsobilosti a pracovního výkonu.
  • Přípravná fáze - Kritéria hodnocení, věcné formulování vnitřní úrovně jednotlivých kritérií, příprava hodnotitelů.
  • Realizace hodnocení - Hodnocení, hodnotící pohovor, chyby hodnocení
  • Vazby hodnocení na ostatní personální procesy

co Vám kurz přinese:

  1. poskytnout účastníkům informace o významu a způsobech systematického hodnocení zaměstnanců
  2. naučit účastníky připravovat hodnocení zaměstnanců, zapojit tým do tvorby hodnotících kritérií, seznámit v modelových situacích s úskalími  vedení hodnotícího pohovoru.

 REFERENCE

"Přístup lektora mi naprosto vyhovoval. Jeho styl prezentace a komunikace byl pro mě naprosto ideální. Lektora považuji za znalého profesionála."

Karolína Fojtová,  Člověk v tísni, o.p.s.

CENA KURZU

*Plná cena 2160 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO *)

**Dotovaná cena 890 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - ANO - 20%

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

** Snížená cena je určena pouze pro zaměstnance, členy statutárních orgánů nebo správních rad neziskových organizací, dobrovolníky, kteří pracují pro neziskové organizace, platba za kurz však musí být hrazena danou neziskovou organizací, zaměstnance příspěvkových organizací, platba však musí být hrazena danou příspěvkovou organizací.

obecné infromace:
Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Více informací o Asociaci veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR)

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

AKREDITACE: ANO - 2016/0090-VP

adresa kurzu:
Nadace Neziskovky.cz - Malé náměstí 12, Praha 1,

max. počet účastníků: 12

objednat
zpět
Nadace Neziskovky.cz, Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1, tel.: 224 239 876, e-mail: neziskovky@neziskovky.cz