Právní odpovědnost orgánů a zaměstnanců neziskových organizací

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 17.10.2018

čas konání: 09:00 - 13:00

rozsah: 4 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 20

Zorientujete se ve složité problematice odpovědnosti členů orgánů neziskových organizací za výkon funkce a seznámíte se s hlavními riziky.

kurz je určen pro: Pro všechny, kdo mají odpovědnost za řízení neziskové organizace nebo její části.

forma: Seminář

lektor: Petr Vít

Obsah kurzu:

  • Typy orgánů neziskových organizací – statutární orgány, kontrolní orgány, orgány volené a nevolené
  • péče řádného hospodáře a jak jí dosáhnout
  • odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným výkonem funkce
  • smlouvy o výkonu funkce a jejich specifika
  • vztahy a rozdělení odpovědnosti mezi orgány uvnitř neziskové organizace
  • odpovědnost zaměstnanců za škodu a její omezení
  • za jakých podmínek může statutární orgán nebo jeho člen uzavřít pracovní smlouvu s organizací
  • jaké jsou důsledky případné neplatnosti pracovní smlouvy
  • příklady dobré a špatné praxe
  • odpovědi na dotazy.

Co Vám kurz přinese:

Věděli jste například, že funkci statutárního orgánu neziskové organizace nelze platně vykonávat na základě pracovní smlouvy? Dozvíte se něco o fungování vztahů mezi jednotlivými orgány neziskové organizace navzájem. Závěrem se pak také dozvíte něco o specifikách a rizicích pracovních smluv uzavíraných mezi organizací a členem jejího statutárního orgánu.

Cena kurzu

plná cena: 890 Kč

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz