Grantový fundraising: Jak být úspěšný v projektových žádostech

typ kurzu: FUNDRAISING, MARKETING, PR

datum konání: 16.5.2018 - 17.5.2018

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 14 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 15

Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu Vám pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací, a to včetně podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů.

kurz je určen pro: Začínající i zkušenější fundraisery a fundraiserky i vedení neziskových organizací různého zaměření.

forma: Seminář

lektor: Mgr. Jan Horký

Obsah kurzu:

  • Postup při přípravě projektu;
  • Projektová logika, zásady projektového plánování;
  • Jak správně formulovat cíle, výstupy a aktivity projektu;
  • Sestavení rozpočtu, harmonogramu a dalších částí projektu;
  • Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí;
  • Hodnocení žádostí o dotaci;
  • Aktuální dotační zdroje;
  • Evropské strukturální a investiční fondy v období 2014-2020;
  • Specifika projektů ve strukturálních fondech EU;
  • Logický rámec, analýza rizik projektu.

Co Vám kurz přinese:

Po tomto kurzu budete připraveni na psaní projektových žádostí. Sestavení rozpočtu pro Vás bude hračka. Kromě toho nakouknete i do zákulisí hodnocení projektů.

Cena kurzu

plná cena: 2390 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - ANO - 20%

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz