Účetnictví a daně nestátní neziskové organizace za rok 2017 a novinky pro rok 2018

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 23.1.2018

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 30

Jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2017? Jak sestavit účetní závěrku nebo přehledy za rok 2017 a na co si při sestavování dát pozor? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2017? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní? Jaká je situace s evidencí tržeb u neziskové organizace? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, daních či v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2018?

kurz je určen pro: Finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům.

forma: Seminář

lektor: Miroslava Nebuželská

Obsah kurzu:

 • Shrnutí základní právní úpravy pro nestátní neziskové organizace (NNO) – občanský zákoník, již neplatné předpisy, individuální zákony - změny v průběhu roku 2017, novinky 2018
 • Účetnictví v roce 2017

  ·        účetní závěrka nebo přehledy z jednoduchého účetnictví za rok 2017 – struktura, vzory

  ·        jak vykázat hlavní a vedlejší činnost

  ·        jak vykazovat přijaté dary a dotace

 • Novinky v účetnictví nestátní neziskové organizace pro rok 2018 (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcí vyhláška č. 504/2002 Sb., prováděcí vyhláška č. 325/2015 Sb.)
 • Daň z příjmů v roce 2017 a novinky pro rok 2018

  ·        definice veřejně prospěšného poplatníka

  ·        jaké příjmy jsou předmětem daně u veřejně prospěšných poplatníků

  ·        jaké příjmy NNO jsou osvobozené

  ·        jak zdaní NNO přijaté dary

  ·        jak stanoví veřejně prospěšný poplatník konečný základ daně – možné snížení základu daně a podmínky použití

 • Bezúplatné x úplatné příjmy – darování, sponzoring, reklama, benefiční prodeje předmětů,….
 • Jiné daňové povinnosti ve stručnosti se zaměřením na novinky pro rok 2018 – silniční daň, DPH
 • Evidence tržeb v neziskových organizacích – stav 2017 a vývoj pro rok 2018

Co Vám kurz přinese:

Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.

Cena kurzu

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - ANO - 20%

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Mohlo by vás také zajímat - 26.2.2018 Daň z příjmů neziskové organizace - srhnutí pravidel plus vyplnění přiznání k dani z přijmů za rok 2017 (případová studie).

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte elektronické osvědčení společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Součástí kurzu je hodinová pauza na oběd. Školící prostory nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme.

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 517 966, e-mail: nadace@neziskovky.cz