Příprava projektů a psaní žádostí o grant včetně SF EU

typ kurzu: FUNDRAISING, MARKETING, PR

datum konání: 23.8.2017 - 24.8.2017

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 14 hodin

místo konání kurzu: ČCE - Jungmannova 9, Praha 1,

maximální počet účastníků: 15

Chystáte se psát projekt? Připravte se na to předem. Informace a dovednosti získané na kurzu vám pomohou v profesionální přípravě a plánování veřejně prospěšných, zejména neinvestičních projektů financovaných z grantů a dotací.

kurz je určen pro: začínající projektové manažery, pracovníky neziskových organizací a všechny, kdo chtějí získat základní informace o přípravě dotovaných projektů.

forma: seminář

lektor: Mgr. Jan Horký

Obsah kurzu:

 • Zásady projektového plánování a řízení
 • Postup při přípravě projektu
 • Cíle, výstupy a aktivity projektu
 • Sestavení rozpočtu a harmonogramu projektu 
 • Aktuální dotační zdroje
 • Financování projektů ze strukturálních fondů EU v období 2014-2020
 • Praktické poznámky k vyplňování formulářů žádostí
 • Hodnocení žádostí o dotaci
 • Specifika projektů ve strukturálních fondech EU
 • Logický rámec, analýza rizik projektu

Co Vám kurz přinese:

 • Osvojíte si nebo prohloubíte znalosti o projektovém plánování
 • Dozvíte se informace o dotačních příležitostech pro veřejně prospěšné organizace
 • Posílíte dovednosti v sestavování rozpočtu a dalších kapitol grantových žádostí

Cena kurzu

plná cena: 2390 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz