Finanční plánování a reporting

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 20.9.2017

čas konání: 09:30 - 12:30

rozsah: 4 hodin

místo konání kurzu: ČCE - Jungmannova 9, Praha 1,

maximální počet účastníků: 16

Seminář vybavuje posluchače potřebnými znalostmi k sestavení kvalitního finančního plánu nestátní neziskové organizace. Posluchači se seznámí s problematikou odhadu výnosů a nákladů, příjmů a výdajů a se základy rozpočetnictví zdrojů, včetně volby struktury majetku a možných způsobů jeho financování.

kurz je určen pro: Účetní, manažery a členy orgánů neziskových organizací

forma: seminář

lektor: Ing. Hana Vávrová Ph.D.

Obsah kurzu:

  • Proces sestavení finančního plánu
  • Základní položky finančního plánu
  • Plánovaná rozvaha
  • Plánování nákladů a výnosů
  • Plánované provozní cash flow organizace 
  • Ukazatele finančního plánu a jejich využití 
  • Reporting a jeho specifika

Co Vám kurz přinese:

Seznámíte se se základy finančního plánování a reportingu nestátních neziskových organizací.

Cena kurzu

plná cena: 790 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Vlkova 628/36, 130 00 Praha 3 - Žižkov
tel.: +420 730 173 166, e-mail: nadace@neziskovky.cz