Právní a daňové aspekty fundraisingových nástrojů

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 14.6.2017

čas konání: 09:30 - 16:30

rozsah: 7 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 16

I fundraising má svá právní a daňová pravidla. Seznamte se s nimi. Věnujte energii rozvoji své organizace namísto řešení nemilých přehmatů.

kurz je určen pro: Účetní, manažery a členy orgánů neziskových organizací

motto: Nástroje moderního fundraisingu nejsou bez rizika, pokud jich využívá člověk neznalý práva.

forma: seminář

lektor: Petr Vít Miroslava Nebuželská

Obsah kurzu:

  • Darování v občanském zákoníku, darovací smlouva, obecné požadavky
  • Vzájemný dar - kdy jde ještě o dar a kdy již o službu či prodej zboží
  • Účetní a daňové aspekty na straně dárce, ať již jde o fyzickou osobu, podnikatelskou právnickou osobu či neziskovou organizaci
  • Účtování a zdanění přijatých darů na straně neziskové organizace- investiční, provozní, účelové, neúčelové, peněžní, nepeněžní - možnost využít osvobození od daně z příjmů dle §19b zákona o daních z příjmů (k čemu slouží, kdy je výhodné a kdy nikoliv)
  • Veřejná sbírka a její promítnutí do účetnictví a do daňových záležitostí organizace (DPH, daň z příjmů) - kdy veřejná sbírka být musí a kdy se obejdeme bez ní
  • Prodeje výrobků v obchodech, na trzích, přes internet, prodej předmětů nakoupených, přijatých darem nebo vyrobených v pracovní dílně, prodej v charitativních obchůdcích, prodeje formou aukce či dražby
  • Služby - benefiční koncerty, výstavy, prodej vstupenek, prodej lístků do tomboly

Co Vám kurz přinese:

Porozumět právním a daňovým aspektům jednotlivých nástrojů fundraisingu a využívat jich bez obav.

Cena kurzu

plná cena: 1290 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz