Ochrana osobních údajů v neziskových organizacích

typ kurzu: LEGISLATIVA, ÚČETNICTVÍ

datum konání: 6.6.2017

čas konání: 15:30 - 17:30

rozsah: 2 hodin

místo konání kurzu: PRAHA - bude upřesněno --, Praha, --

maximální počet účastníků: 30

Problematika ochrany osobních údajů bývá někdy neziskovými organizacemi podceňována, nebo jí nevěnují dostatečnou pozornost. Často proto, že těm, kteří se v rámci organizace zabývají ochranou osobních údajů, je tato problematika vzdálena. V praxi pak může jednoduše dojít k tomu, že neziskové organizace nakládají s osobními údaji ne vždy zcela tak, jak by měly a mohou být vystaveny riziku postihu za neplnění povinností.

kurz je určen pro: fundraisery, manažery neziskových organizací

forma: seminář

lektor: Lenka Procházková

Obsah kurzu:

  • Právní úprava – zákon o ochraně osobních údajů, nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
  • Osobní údaje – co vše je osobní údaj, kdo je subjektem, co jsou citlivé osobní údaje, nová úprava GDPR
  • Zpracování osobních údajů – co je zpracování, kdo je správce a kdo zpracovatel, jejich vztah, práva a povinnosti správce při zpracování osobních údajů, souhlas subjektu se zpracováním osobních údajů, nová úprava GDPR
  • Úřad pro ochranu osobních údajů – registrace u ÚOOÚ, jeho kompetence, nová úprava GDPR
  • Následky porušení povinností při zpracování osobních údajů – správní, trestní odpovědnost, nová úprava GDPR 

Co Vám kurz přinese:

Dozvíte se, jak správně nakládat s osobními údaji podle zákona o ochraně osobních údajů, zejména s důrazem na předejití porušení povinností správce a zpracovatele osobních údajů. Výklad bude zaměřen i na novou úpravu ochrany osobních údajů podle nařízení o ochraně osobních údajů.

Cena kurzu

plná cena: 390 Kč

možné slevy: sleva 10% pro členy AVPO ČR*)

možnosti slev: sleva pro členy AVPO ČR* - NE

*) Členové Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) mohou i nadále uplatňovat slevu na otevřené kurzy, a to ve výši 10 % z ceny kurzu.

Slevy lze nastavit při objednání.

Ceny kurzů platné od 6.3.2017.

Obecné infromace:

Po absolvování kurzu obdržíte OSVĚDČENÍ společnosti Nadace Neziskovky.cz

Další organizační informace (jak se přihlásit na kurz, jak uhradit účastnický poplatek, jaké máme storno podmínky a reklamační řád).

Školící prostory v Neziskovkách.cz nejsou bezbariérové. Na Vaši žádost rádi bezbariérové prostory zajistíme! 

objednat
Nadace Neziskovky.cz
Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1
tel.: 224 239 876, e-mail: nadace@neziskovky.cz